Hoogspanning Lindenheuvel gaat ondergronds

Persbericht I Sittard-Geleen, 31 augustus -  Er komt een ondergrondse kabelverbinding tussen de hoogspanningsstations Lutterade (Lindenheuvel) en Graetheide. Hierdoor kan de bestaande hoogspanningsverbinding tussen Lutterade en Born (en daarmee ook de noodlijnverbinding tussen Lutterade en Urmond) afgebroken worden. “Deze ontwikkeling betekent een grote verbetering van de leefbaarheid in de wijk Lindenheuvel”, aldus wethouder Leon Geilen (leefomgeving). 

Van de bovengrondse hoogspanningslijn Lutterade (Lindenheuvel)-Born-Maasbracht zijn diverse onderdelen aan vervanging toe. De hoogspanningsverbinding voldoet bovendien niet meer aan het gewenste transportvermogen, waardoor er nu sprake is van een capaciteitsknelpunt. Om meer hoogspanning te kunnen transporteren, wil  netbeheerder TenneT een ondergrondse kabelverbinding tussen de hoogspanningsstations Lutterade (Lindenheuvel) en Graetheide realiseren. De bestaande bovengrondse hoogspanningsverbinding kan dan worden verwijderd.  

Sittard-Geleen wil de hoogspanningsverbindingen al langer onder de grond brengen en mengt zich dan ook al geruime tijd in de discussie rondom de financiering van de verkabelingregeling van het rijk. In deze regeling om hoogspanning onder de grond te brengen, wordt uitgegaan van  een gemeentelijke cofinanciering van 25% van de kosten. Sittard-Geleen vindt dat de verkabeling door de rijksoverheid bekostigd moet worden en niet door gemeenten waar die infrastructuur toevallig overheen loopt. Wethouder Geilen: “De afgelopen periode is samen met het ministerie van Economische Zaken bekeken welke keuzes gemaakt moeten worden en wat de financiële consequenties daarvan zijn, zodat Sittard-Geleen een definitief standpunt kan innemen over de landelijk voorgestelde verkabelingsregeling". Dit traject loopt nog steeds, maar inmiddels is er dus een nieuwe ontwikkeling vanuit TenneT.

Om tot een nieuwe ondergrondse kabelverbinding tussen de hoogspanningsstations Lutterade en Graetheide te komen, heeft TenneT een tracéstudie uitgevoerd. Deze studie heeft geleid tot een ontwerp voor een ondergronds voorkeurstracé, dat op hoofdlijnen de bestaande bovengrondse verbindingslijnen volgt. Het basisontwerp wordt nu verder uitgewerkt, realisatie vindt naar verwachting eind 2020 plaats.

Op dinsdag 5 september organiseert TenneT samen met de gemeente Sittard-Geleen van 19.00 tot 21.00 uur een inloopbijeenkomst voor omwonenden en andere geïnteresseerden. De avond vindt plaats in ’t Barbarazaelke in Geleen (Javastraat 1).

Uitgelicht