December 2020

 • Vernieuwde identiteitskaart vanaf 4 januari

  Als u vanaf 4 januari een identiteitskaart aanvraagt, krijgt u een identiteitskaart kaart met een extra functie U kunt ermee inloggen bij de overheid, het onderwijs, de zorg of uw pensioenfonds.

 • Sittard-Geleen blij met landelijke aanpak tekorten in de jeugdzorg.

  Persbericht I Sittard-Geleen, 21-12-2020 - Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaan de komende periode in gesprek over betere jeugdzorg voor kinderen die het nodig hebben en een structurele oplossing voor gemeentelijke tekorten voor die zorg. Zij doen dit naar aanleiding van onderzoek, dat laat zien dat gemeenten in 2019 1,6 à 1,8 miljard euro meer uitgeven aan jeugdzorg dan dat ze aan middelen vanuit het Rijk hiervoor ontvangen. Dit wordt veroorzaakt doordat gemeenten met name vanaf 2017 flink meer uitgeven. Het is de vraag of het kostenniveau op termijn houdbaar is. Dit laat de noodzaak van een structurele oplossing zien. De gesprekken gaan over een combinatie van structureel extra budget en maatregelen om de Jeugdwet financieel beheersbaar te houden. Dit is een gezamenlijke opgave van Rijk en gemeenten.

 • Financiën Sittard-Geleen op orde, tot 2024 geen extra toezicht meer

  Het Provinciebestuur heeft deze week besloten om Sittard-Geleen meerjarig repressief toezicht te verlenen. Dat betekent niet alleen dat het toezicht op de financiën van Sittard-Geleen achteraf zal plaatsvinden (net als dit jaar al het geval is), maar ook dat de financiële positie van de gemeente voldoende sterk is om tot en met het begrotingsjaar 2023 dit achteraftoezicht toe te passen.

 • Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpexploitatieplan ter inzage

  Van 14 december tot 25 januari liggen het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpexploitatieplan voor de unilocatie Grevenbicht-Obbicht zes weken ter inzage. Tijdens deze periode kunt u op deze plannen reageren.

 • Hoe denkt u over zonneparken en windmolens in Sittard-Geleen?

  Het klimaat verandert, dat merken we ook in Sittard-Geleen. We hebben bijvoorbeeld steeds vaker te maken met extreme regenval en wateroverlast, of periodes van extreme hitte. Om de gevolgen van de klimaatverandering af te remmen, moeten we overstappen van traditionele brandstoffen als olie, benzine, diesel en gas, naar duurzame schone energie uit bijvoorbeeld wind en zon. We noemen deze overgang de energietransitie.

 • Herinrichting Geleenbeek, Parklaan en Beukenlaan Sittard

  In gesprek over de inrichtingsschets.

 • Raadsvergadering 15 en 16 december 2020

  Dinsdag 15 en woensdag 16 december vergadert de gemeenteraad digitaal. Er is geen publiek toegestaan bij de vergaderingen.

 • Voucherregeling voor koopwoningeigenaren

  Dankzij een uitkering vanuit het Rijk, de zogenaamde ‘Regeling Reductie Energiegebruik’ (RRE), is de gemeente Sittard-Geleen een actie gestart om meer koopwoningen in de gemeente te verduurzamen. De voucheractie biedt eigenaren van een koopwoning korting op producten en diensten om energie te besparen in huis.

 • Veilig kerstshoppen in Sittard-Geleen

  Probeer piekdrukte te vermijden in de stadscentra.

 • Evaluatie De Domijnen: streep onder verleden en vooruit kijken

  Persbericht I Sittard-Geleen, 10 december 2020 – Zet een streep onder het verleden en geef het cultuurbedrijf De Domijnen een duidelijke opdracht. Schaal het merk De Domijnen af en geef de zes culturele instellingen die onder De Domijnen vallen weer een herkenbare eigen identiteit. Zorg er ook voor dat het cultuurbedrijf financieel minder afhankelijk is van de gemeente. Dat zijn de belangrijkste aanbevelingen uit het evaluatierapport van onderzoeksbureau BMC, dat in opdracht van de gemeente is gemaakt. Gemeente en De Domijnen nemen de aanbevelingen over.

 • Meer bussen tussen Geilenkirchen en Sittard

  Op zondag 13 december gaat in het Duitse grensgebied een nieuwe dienstregeling in voor het openbaar vervoer. Een van de belangrijkste wijzigingen is dat er meer bussen gaan rijden tussen de stations van Geilenkirchen (via Gangelt en Tudderen) en Sittard.

 • Webinar omgevingsafspraken Windpark Holtum-Noord

  De gemeente Sittard-Geleen stelt een aantal belangrijke voorwaarden aan het windpark op bedrijventerrein Holtum-Noord. Eén daarvan is dat het voordeel oplevert voor direct omwonenden. Daarvoor is samen met de omgeving een zogenaamd profijtplan in ontwikkeling en worden omgevingsafspraken voorbereid.

 • Drie hennepplantages aangetroffen tijdens actiedag

  Persbericht I Sittard-Geleen, 8 december 2020 – Maandag 7 december zijn de politie, Wonen Limburg, Enexis Netbeheer en gemeente Sittard-Geleen aanwezig geweest in Geleen in het kader van het project ‘Hensplantages de wijk uit!’. De actiedag vond plaats in een flat aan de Jos Klijnenlaan. Tijdens deze dag zijn vijfentwintig woningen bezocht door medewerkers van de gemeente. De overige bewoners (180 appartementen) van de flat zijn geïnformeerd via een brief en informatiefolders.

 • Gemeente steunt lokale 'Black Monday' campagne

  Persbericht I Sittard-Geleen, 7 december 2020 – Vandaag hebben verschillende horeca ondernemers in de gemeente deelgenomen aan de ‘Black Monday’ campagne van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Met deze landelijke actie geven de horeca ondernemers een noodkreet af. Stichting Horeca Markt Sittard en Centrummanagement Sittard hebben zich vandaag ook gezamenlijk georganiseerd, waarbij er onder andere rondom de Markt van Sittard een rood-wit lint gespannen is. Ook is symbolisch de sleutel van de horeca overgedragen aan de gemeente.

 • Sittard-Geleen sluit dienstverleningsovereenkomst met Laco

  Persbericht I Sittard-Geleen, 4 december 2020 – De gemeente Sittard-Geleen heeft vandaag een dienstverleningsovereenkomst met Laco Geleen BV gesloten voor de dienstverlening van Glanerbrook gedurende de transitiefase richting de vernieuwbouw van de centrale zwem- en schaatsvoorziening Glanerbrook. Wethouders Ton Raven (Sport) en Leon Geilen (Zorg en Welzijn) hebben samen met Laco-directeur Bert Lavrijsen het personeel van Laco Glanerbrook hierover geïnformeerd. De werknemers van Laco Geleen blijven gedurende de overeenkomst in dienst van Laco.

 • Riool- en afvalstoffenheffing Sittard-Geleen 25 euro lager

  Persbericht I Sittard-Geleen, 3 december 2020 – De rioolheffing voor pandeigenaren in de gemeente Sittard-Geleen wordt volgend jaar 181 euro. Dat is 15 euro lager dan oorspronkelijk in de begroting 2021 werd voorgesteld. Ook de afvalstoffenheffing wordt ruim negen euro lager dan gedacht.

 • Opknapbeurt Den Tempel afgerond

  Persbericht I Sittard-Geleen, 1 december 2020 – De grootscheepse opknapbeurt van winkelcentrum Den Tempel in Sittard is maandag 30 november afgerond. Gedeputeerde Andy Dritty van de Provincie Limburg en wethouder Pieter Meekels (binnenstedelijke ontwikkeling) van Sittard-Geleen legden in de Gruizenstraat in het winkelgebied een tegel die herinnert aan de renovatie van het winkelgebied.