Noodmaatregelen Holtum

Op dinsdag 22 januari 2019 is bij een woning aan de Velgraafweg in Holtum een explosief aangetroffen. Destijds heeft de burgemeester gezamenlijk met de politie en het Openbaar Ministerie maatregelen genomen om de veiligheid in de omgeving te waarborgen. Deze maatregelen zijn getroffen voor de periode van een maand en lopen derhalve op vrijdag 22 februari af.

Op woensdag 20 februari is gesproken met bewoners van de Velgraafweg over het aflopen van de verschillende maatregelen. Met de bewoners is besproken dat uit de actuele informatie van politie en het Openbaar Ministerie blijkt dat de dreiging is afgenomen. Dit betekent dat er wordt afgebouwd in de veiligheidsmaatregelen.

Vanaf vrijdag 22 februari is de noodverordening in de directe omgeving van de Velgraafweg niet meer van kracht en kan niet meer preventief gefouilleerd worden. Het cameratoezicht blijft voor 1 maand gehandhaafd.

Uitgelicht