Verkeerd e-mailadres in artikel Stadskrant

In Stadskrant 85 (januari 2018) staat een artikel over elektrische deelauto’s, waarvan er een aantal ook door inwoners gebruikt kunnen worden.

Per abuis is in dit artikel een verkeerd e-mailadres opgenomen. Wilt u als inwoner gebruikmaken van de elektrische deelauto’s of wilt u meer informatie over de mogelijkheden? Stuur dan een e-mail naar info@ecarshare.nl.

Uitgelicht