Sam& voor een Sittard-Geleen zonder kinderarmoede

Schoolreisjes, sporten, muziekles. Het lijkt normaal dat alle kinderen in Nederland dit kunnen doen, maar niet elke ouder kan het betalen. Bent u een ouder met weinig geld of kent u een kind dat opgroeit in deze situatie? Daarvoor is Sam& voor alle kinderen.

Sam& is de nieuwe naam van de Kansen voor alle Kinderen-regeling. Sam& heeft als doel om kinderen die opgroeien in armoede te helpen met een vergoeding voor kosten op het gebied van school, sport en cultuur. Wanneer kinderen die opgroeien in armoede er gewoon bij horen en zich kunnen ontwikkelen, neemt de kans af dat zij als volwassenen in eenzelfde situatie terechtkomen. 

Voor ieder gezin met laag inkomen

De regeling is speciaal voor gezinnen met kinderen van 0 t/m 18 jaar en een laag inkomen. Niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering. Ook mensen met een laag inkomen, zzp-ers die lang zonder klus zitten of mensen met andere uitkeringen komen in aanmerking. Check uw mogelijkheden en zorg ervoor dat uw kind gewoon mee kan doen!

Eén plek voor ouders en intermediairs

Via Sam& kunt u of een intermediair (zoals bijvoorbeeld een leerkracht, een huisarts of een hulpverlener) eenvoudig via één digitaal loket een aanvraag indienen voor de verschillende vergoedingen die in Sittard-Geleen mogelijk zijn. Het gaat dan om een bijdrage voor kosten voor school, sport of cultuur.

Aanvragen

Bent of kent u iemand die wel een steuntje in de rug kan gebruiken? Ga of verwijs dan naar www.samenvoorallekinderen.nl
Ouders die een uitkering via de gemeente krijgen of gezinnen die eerder van de Kansen voor alle Kinderen-regeling gebruik hebben gemaakt, hebben vorige week een brief ontvangen en hoeven (meestal) niet opnieuw aan te vragen. 

Meer informatie

Wilt u meer weten of heeft u nog vragen? Kijk dan op www.samenvoorallekinderen.nl of dan contact op met de gemeente, via tel. 14046 en vraag naar ons team ‘Samen voor alle Kinderen’. De medewerkers zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur