gob, CDA, GroenLinks en Stadspartij vormen nieuwe coalitie Sittard-Geleen

Persbericht I Sittard-Geleen, 17 februari 2020 – De partijen gob, CDA, GroenLinks en de Stadspartij voor Sittard, Geleen en Born gaan samen de coalitie vormen in Sittard-Geleen. De vier partijen hebben met in totaal 25 van de 37 zetels in de gemeenteraad een ruime meerderheid. Het college van B&W gaat bestaan uit zes fulltime wethouders. Woensdag 19 februari is er een extra raadsvergadering waarin de nieuwe wethouders geïnstalleerd worden.

,,We hebben de afgelopen maanden intensief met veel partijen gesproken," kijken de formateurs Pieter Meekels en Yvonne Salvino terug op de coalitievorming die noodzakelijk was omdat de oude coalitie in juli vorig jaar zijn meerderheid kwijtraakte. ,,Enerzijds om de onderlinge verhoudingen te normaliseren, anderzijds om een evenwichtig gemeentebestuur te vormen dat keihard, eensgezind en met durf aan de slag gaat in een daadkrachtig Sittard-Geleen.” 

Addendum

Na intensieve onderhandelingen is afgelopen week overeenstemming bereikt over zowel de inhoudelijke koers van het nieuwe college als de portefeuilleverdeling. Het uit 2018 daterende coalitieakkoord Samen Duurzaam blijft de basis van het beleid. Er is een addendum (pdf, 2MB) gemaakt  waarin de belangrijkste wijzigingen en accentverschillen zijn opgenomen. De nieuwe coalitie biedt de overige partijen in de raad de mogelijkheid om dit addendum aan te vullen en verwacht dat, gelet op de eerdere gevoerde gesprekken met alle partijen, er gebruik wordt gemaakt van dit voorstel.

Nog meer dan voorheen zal het gemeentebestuur er naar streven om Sittard-Geleen één stad te laten zijn, een krachtige gemeente die opgewassen is tegen de ontwikkelingen die zich aandienen. Met een sterk gemeentebestuur dat een duidelijke toekomstvisie heeft.
Het nieuwe college van B&W telt na de extra raadsvergadering van woensdag 19 februari aanstaande zes fulltime wethouders. Dat zijn Pieter Meekels en Leon Geilen namens gob, Andries Houtakkers en Judith Bühler namens CDA, Kim Schmitz namens GroenLinks en Ton Raven namens de Stadspartij voor Sittard, Geleen en Born.

De portefeuilleverdeling is als volgt:

Pieter Meekels: Stedelijke ontwikkeling, Economie en Arbeidsmarkt
Andries Houtakkers: Omgevingsbeleid, Cultuur en Evenementen
Leon Geilen: Gezondheid, Leefomgeving, Inwonerparticipatie en Communicatie
Judith Bühler: Sociale zaken, Jeugdzorg en Dienstverlening
Kim Schmitz: Duurzaamheid, Armoedebestrijding en Jongeren
Ton Raven: Middelen, Sport, Mobiliteit en Euregionaal beleid.

De handhavingstaken worden volledig ondergebracht in de portefeuille van de burgemeester (Algemene zaken, samenwerking, openbare orde en veiligheid), die ook de opgave krijgt om het ingezette normalisatieproces verder vorm te geven, de cultuurverandering in de raad te begeleiden en het dualistisch karakter van de raad te bevorderen. 
De zittende wethouders Jos Bessems, Felix van  Ballegooij, Eefje Joosten en Berry van Rijswijk hebben aangegeven hun ontslag in te zullen dienen voor de raad van 19 februari. Die extra raadsvergadering op 19 februari begint om 18.30 uur in het stadhuis aan de Markt in Geleen.