Gemeente bundelt onderzoeken Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De gemeente bundelt het jaarlijks (verplichte) Wmo-cliëntervaringsonderzoek en het eigen periodieke individuele nazorgtraject tot één onderzoek, de continu-meting. Met de resultaten kunnen we de kwaliteit van de Wmo-dienstverlening meten en waar nodig verbeteren.

Maandelijkse meting

Met de continu-meting krijgen alle Wmo-cliënten 10 tot 15 weken na het verstrekken van een Wmo-voorziening een uitnodiging van BMC om deel te nemen aan het onderzoek. Dit kan per post of per mail zijn. In de vragenlijst staan vragen over hun ervaring met de gemeente en de Wmo-aanbieders of andere partners. BMC is het bureau dat het onderzoek voor ons uitvoert

Bij start krijgt grote groep Wmo-cliënten uitnodiging van BMC

De continu-meting start met terugwerkende kracht vanaf 1 juni 2020. Dat betekent dat vanaf half februari een grote groep cliënten in een keer een uitnodiging krijgt. Krijgt u een uitnodiging voor het onderzoek? Dan vragen wij u om de vragen in te vullen. Ook al is het mogelijk wat moeilijker omdat die ervaringen met de verstrekking en start van de Wmo-voorziening mogelijk al een tijdje geleden zijn. Alle informatie die een bijdrage aan onze dienstverlening levert, is welkom. 

Meer weten?

Heeft u vragen over de uitnodiging of vragenlijst. Neem dan contact op met het telefoonnummer van BMC dat u in de uitnodiging vindt.

Wilt u meer algemene informatie over het onderzoek of de continu-meting. Kijk dan op: www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/gemeentelijke-monitor-sociaal-domein.
U kunt ook bellen, tel. 014 046 of mailen wmo@sittard-geleen.nl.