Rondevergadering 4 en 9 februari

Donderdag 4 en dinsdag 9 februari vindt om 19:00 uur de rondevergadering digitaal plaats.

volg de vergadering live

(beschikbaar op 4 en 9 februari vanaf 19.00 uur) 

Agenda rondevergadering donderdag 4 februari 2021

  1. Mandaat welstandsadvisering
  2. Controleprotocol voor de jaarrekeningcontrole 2020
  3. RV p&c-cyclus 2021 (wordt tevens toegelicht in fractievoorzittersoverleg op 4 februari)

Agenda rondevergadering dinsdag 9 februari 2021 

  1. Regionaal Beleidskader van afval naar grondstof 2021-2025

Alle agendapunten en stukken van 4 februari en 9 februari treft u aan in Ibabs op de gemeentelijke website.

Live volgen

De vergadering kunt u via beeld en geluid live volgen via https://sittardgeleen.raadsinformatie.nl/.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u die via email stellen aan raadsgriffie@sittard-geleen.nl.