Januari 2022

 • Gemeente Sittard-Geleen verlengt starterslening

  Persbericht I Sittard-Geleen, 20 jan 2022 - Om te helpen bij de aankoop van een eerste huis, heeft de gemeente Sittard-Geleen de starterslening verlengd. De starterslening is een aanvullende lening op de hypotheek die de bank verstrekt. Tot eind 2023 heeft Sittard-Geleen ruim 3 miljoen euro beschikbaar om starters op de woningmarkt een steuntje in de rug te geven. Tot nu toe konden starters voor de aankoop van een eerste huis maximaal 37.000 euro extra lenen. Vanaf januari 2022 is het bedrag verhoogd tot maximaal 40.000 euro.

 • Organisatie vijfde editie Lichtjestocht voor Vrijheid trekt zich terug

  De organisatie van de vijfde editie van de Lichtjestocht voor Vrijheid trekt zich terug. De gemeente Sittard-Geleen is daarmee niet in de gelegenheid afspraken te maken rondom het ordelijk verloop van de lichtjestocht.

 • Sport en cultuur ook in 2022 mogelijk voor volwassenen met smalle beurs

  Volwassenen die (tijdelijk) geen geld hebben om te sporten of deel te nemen aan culturele activiteiten, kunnen ook in 2022 en 2023 dankzij het Volwassenenfonds Sport en Cultuur Limburg tóch meedoen. Sinds 1 september 2021 is de gemeente Sittard-Geleen aangesloten bij het Volwassenenfonds en sindsdien maakten 38 inwoners gebruik van de regeling.

 • Sittard-Geleen: nieuw steunpakket voor ondernemers

  Persbericht I Sittard-Geleen, 13 januari 2022 - Een noodfonds voor ondernemers. Ondersteuning bij het organiseren van evenementen die gericht zijn op het weer ‘open gaan’ in het voorjaar van de detailhandel en horeca. Geen precario- en reclamebelasting voor 2022 en een verruiming voor terrassen. Dat zijn de belangrijkste maatregelen waarmee de gemeente Sittard-Geleen de ondernemers de komende tijd wil ondersteunen.

 • Sociale Coöperatie Sittard-Geleen stapje dichterbij

  De Sociale Coöperatie Sittard-Geleen is weer een stapje dichterbij. Met de benoeming van vier bestuursleden die de kar willen trekken, gaat het initiatief binnenkort van start. Bovendien is een naam gekozen: Sociale Coöperatie Vidi. De Sociale Coöperatie richt zich op de inwoner die wil ondernemen, een idee heeft voor een product of een dienst maar voor wie de stap naar zelfstandig ondernemerschap nu nog te groot is om alleen te nemen.

 • Sittard-Geleen investeert ruim 1,3 miljoen euro in onderwijshuisvesting

  Persbericht I Sittard-Geleen, 12 januari 2022 – Het college van B&W van Sittard-Geleen is akkoord gegaan met uitbreiding van de basisscholen De Duizendpoot, ’t Heuvelke, De Leeuwerik en Leyenbroek. Hiervoor heeft het college investeringen voor in totaal 1,3 miljoen euro goedgekeurd.

 • Beschermd wonen via gemeente Sittard-Geleen

  Vanaf 1 januari 2022 kunnen inwoners van de Westelijke Mijnstreek (gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein) bij de gemeente Sittard-Geleen terecht om te laten onderzoeken of zij voor beschermd wonen in aanmerking komen.