Juli 2018

 • Nazorg in de Wmo

  De gemeente wil graag weten wat cliënten vinden van de voorzieningen en ondersteuning vanuit de Wmo. Wat gaat er goed bij de uitvoering van deze wet en wat niet?

 • Extreem weer: extra controle kwaliteit vijvers

  Persbericht | Sittard-Geleen, 26 juli 2018 – De vijvers in de gemeente Sittard-Geleen worden vanwege de aanhoudende droogte en hoge temperaturen extra gecontroleerd. Door het extreme weer is de kans op hoge watertemperaturen, blauwalgen, botulisme, een tekort aan zuurstof en het droogvallen van vijvers groot. Op dit moment zijn de vijvers nog onder controle, maar gezien de weersomstandigheden kan dat snel veranderen.

 • Sporthal Mikojel wordt nieuw onderkomen van gymnastiekvereniging Swentibold

  Persbericht | Sittard-Geleen, 25 juli 2018 – De gemeenteraad van Sittard-Geleen heeft tijdens de raadsvergadering van juli met grote meerderheid ingestemd met het voorstel om de vrijgekomen Mikojel Sporthal te verbouwen en daarmee geschikt te maken als nieuwe centrale plek voor gymnastiekvereniging Swentibold. De enige ‘horde’ die nog genomen moest worden was toestemming van de provincie Limburg voor deze gemeentelijke uitgaven van ruim 1 miljoen. De provincie heeft nu akkoord gegeven op de financiële onderbouwing van het voorstel waarmee de voorbereidingen voor de verbouwing definitief kunnen worden opgestart. Het streven is om het nieuwe onderkomen voor Swentibold begin 2020 klaar te hebben. Duurzaamheid is bij het maken van het definitieve ontwerp een nadrukkelijk aandachtspunt.

 • Minderjarigen kregen alcohol: boete voor kastelein

  Persbericht | Sittard-Geleen, 20 juli 2018 – Een kastelein in het centrum van Sittard krijgt een boete van 1360 euro omdat hij alcoholhoudende drank heeft verstrekt aan vijf minderjarige jongens. Ook de klanten gaan niet vrijuit, ze moeten deelnemen aan een traject bij bureau Halt.

 • Echtheidskenmerk paspoort/id-kaart

  Heeft u in de periode van 1 april t/m 1 juli dit jaar een paspoort of identiteitskaart aangevraagd? Dan heeft u een brief van ons gekregen. Het echtheidskenmerk werkt mogelijk niet. In de brief staat hoe u dat zelf kunt controleren.

 • Resultaten burgerpeiling Sittard-Geleen

  De gemeente Sittard-Geleen heeft in mei 2018 een burgerpeiling uitgevoerd. In de periode van 8 tot en met 28 mei vulden ruim duizend inwoners de enquête in. De uitkomsten van deze peiling laten zien hoe tevreden de inwoners zijn over verschillende thema's.

 • Bestemmingsplan Kleesj naar gemeenteraad

  Persbericht | Sittard-Geleen, 9 juli 2018 – De realisatie van een grand-hotel in het voormalige Bisschoppelijk College in Sittard is een flinke stap dichterbij gekomen, nu het college van B&W van Sittard-Geleen de definitieve bestemmingsplanwijziging ter vaststelling heeft aangeboden aan de gemeenteraad. Ook de bouw van een appartementencomplex achter het hotel wordt in dit bestemmingsplan geregeld. De initiatiefnemer Mulleners Vastgoed verwacht begin 2019 te kunnen starten met de bouw.

 • Taalvrijwilligers gezocht!

  Vindt u taal leuk en helpt u graag mensen? Dan is taalvrijwilliger misschien iets voor u. In juli zijn er informatiebijeenkomsten over de Zomercursus Taalvrijwilliger. Meld u vrijblijvend aan voor meer informatie.

 • Raadsmiddag en -avond 5 juli

  De eerstvolgende raadsmiddag en -avond van de Gemeente Sittard-Geleen vindt plaats op donderdag 5 juli 2018.

 • Burgemeester voornemens gemeenschapsgebouw Merpati te sluiten

  Persbericht I Sittard-Geleen, 2 juli 2018 – Burgemeester Sjraar Cox heeft vandaag de eigenaar van het gemeenschapsgebouw Merpati te Geleen geïnformeerd over zijn voornemen om het gebouw te sluiten voor een periode van 12 maanden op basis van de Opiumwet. De eigenaar heeft nu twee weken de tijd om een zienswijze in te dienen tegen dit voornemen. Daarna neemt de burgemeester een definitief besluit.

Uitgelicht