Bestemmingsplan Kleesj naar gemeenteraad

Persbericht | Sittard-Geleen, 9 juli 2018 – De realisatie van een grand-hotel in het voormalige Bisschoppelijk College in Sittard is een flinke stap dichterbij gekomen, nu het college van B&W van Sittard-Geleen de definitieve bestemmingsplanwijziging ter vaststelling heeft aangeboden aan de gemeenteraad. Ook de bouw van een appartementencomplex achter het hotel wordt in dit bestemmingsplan geregeld. De initiatiefnemer Mulleners Vastgoed verwacht begin 2019 te kunnen starten met de bouw.

De plannen voor de realisatie van een hotel en het appartementencomplex zijn in het voorjaar van 2017 gepresenteerd. Het afgelopen jaar heeft Povse Timmermans Architecten in Sittard gewerkt aan de detaillering van de plannen en is de bestemmingsplanprocedure gestart. Immers, in het bestemmingsplan staat nu voor de voormalige school het Kleesj aan de Parklaan de bestemming ‘maatschappelijk’ en voor de achterliggende parkeergarage, die straks wordt afgebroken, de bestemming verkeer.

Het ontwerp van het nieuwe bestemmingsplan Kleesj-De Wieër heeft in april en mei ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Als de gemeenteraad het eind september vaststelt, is het bestemmingsplan daarom definitief.

,,Dat er geen zienswijzen zijn ingediend tegen het nieuwe bestemmingsplan voor het Kleesj betekent dat er een groot draagvlak is voor de herbestemming van het markante gebouw in het centrum van Sittard,” constateert wethouder Pieter Meekels (stedelijke ontwikkeling en vastgoed). ,,Bovendien wordt met het plan voor een grand-hotel een monumentaal pand in het Sittardse centrum behouden en dat is ook voor de samenwerking met de provincie van belang,” vult wethouder Jos Bessems (binnenstedelijke ontwikkeling) aan.

De gemeenteraad en de provincie Limburg gaven eerder dit jaar al groen licht voor de verkoop van het gebouw. Mulleners Vastgoed gaat er vanuit dat in het eerste kwartaal van 2019 gestart kan worden met de renovatie van ’t Kleesj tot een grand hotel met maximaal 90 kamers met bijbehorende voorzieningen als horecafaciliteiten, vergaderruimtes en facilitaire voorzieningen. Aan de voorzijde krijgt de entree van het gebouw een hedendaagse aanbouw.

Het appartementencomplex op de plek van de huidige parkeergarage De Wieër bestaat uit 27 appartementen en 2 penthouses in de koopsector en wordt grotendeels gerealiseerd in vier en deels in zes bouwlagen. De woonoppervlaktes variëren van 90  tot en met 185 vierkante meter. Om het zicht te behouden op het voormalige bisschoppelijke college wordt het appartementencomplex op palen gebouwd.

De verwachte bouwtijd is een jaar. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de vergunningaanvraag. Ook de onderhandelingen met een exploitant van het grand-hotel zijn in een afrondende fase. Wie de exploitant wordt, zal te zijner tijd bekend worden gemaakt.

Bestemmingsplan Kleesj foto ingang      

  Appartementencomplex Kleesj

Fotobijschrift: Het grand-hotel en het appartementencomplex op de hoek Parklaan/Engelenkampstraat in Sittard. Artist impressions: Povse & Timmermans Architecten

Uitgelicht