Extreem weer: extra controle kwaliteit vijvers

Persbericht | Sittard-Geleen, 26 juli 2018 – De vijvers in de gemeente Sittard-Geleen worden vanwege de aanhoudende droogte en hoge temperaturen extra gecontroleerd. Door het extreme weer is de kans op hoge watertemperaturen, blauwalgen, botulisme, een tekort aan zuurstof en het droogvallen van vijvers groot. Op dit moment zijn de vijvers nog onder controle, maar gezien de weersomstandigheden kan dat snel veranderen.

Er wordt geprobeerd om alle vijvers veilig te houden en daarom worden ze om de dag gemonitord. Op basis van de bevindingen wordt dan bekeken welke acties ondernomen kunnen worden om de situatie te verbeteren. Als het extreme weer aanhoudt, zal de gemeente vijvers moeten laten droogvallen om zo de inzet te kunnen richten op het veilig houden van de andere vijvers. Zo wordt ook voorkomen dat er onnodig water wordt verspild. Eventuele vissen worden afgevangen en elders uitgezet.

Het extreme weer zorgt overigens niet alleen bij de vijvers voor problemen. Ook de groenvoorziening en de bomen hebben te lijden onder de droogte en hitte, evenals de bestrating.

Uitgelicht