Juli 2019

 • Eerste plannen Proeftuin Centrum Geleen gereed

  Persbericht I Sittard-Geleen, 31 juli 2019 – De gemeente Sittard-Geleen heeft samen met Centrum Management Geleen (CMG), Vereniging van Eigenaren Geleen (VvE) en de Provincie Limburg de eerste plannen voor de Proeftuin Centrum Geleen opgesteld. Op korte termijn zal de parkeersituatie worden aangepakt. Per 1 september wordt op drie plekken doordeweeks gestart met een proef waarbij voor de eerste twee uur parkeren een nul-tarief geldt. Ook het versterken van het imago van het centrum en vergroten van de levendigheid middels evenementen en culturele activiteiten, maken deel uit van de pilot.

 • Bijzondere vondsten tijdens opgravingen in Geleen

  Persbericht | Sittard-Geleen, 26 juli 2019 – Tijdens archeologisch onderzoek in De Haese in Geleen zijn enkele opmerkelijke vondsten gedaan. Het gaat om scherven uit de ijzertijd en resten van een holle weg die waarschijnlijk uit de Romeinse tijd stamt.

 • Gemeente evalueert cameratoezicht

  Persbericht | Sittard-Geleen, 18 juli 2019. De gemeente Sittard-Geleen heeft een tussenevaluatie uitgevoerd naar het gemeentelijk cameratoezicht in het kader van de openbare orde. Deze tussenevaluatie heeft het doel om een actueel beeld te krijgen van het effect van het huidige cameratoezicht, de wijze waarop het cameratoezicht nu operationeel is ingericht en de mogelijkheden om het camera toezicht in de toekomst verder te ontwikkelen.

 • Spoorbrug Sanderbout blijft voorlopig dicht

  Persbericht | Sittard-Geleen, 12 juli 2019 – De spoorbrug in de Sittardse wijk Sanderbout blijft voorlopig dicht. De brug werd begin april afgesloten voor autoverkeer voor een uitgebreide inspectie naar de onderhoudstoestand. ProRail en de gemeente willen op grond van de onderzoeksresultaten zorgvuldig afwegen wat de juiste vervolgstap zou moeten zijn.

 • Spoorwegovergang Lintjesweg Geleen afgesloten

  Op de onbewaakte spoorwegovergang aan de Lintjesweg in Geleen doen zich regelmatig gevaarlijke situaties voor. Daarom wordt deze overweg vanaf 10 juli definitief gesloten.

 • Wijziging Damoclesbeleid

  Persbericht I Sittard-Geleen, 03-07-2019 - Burgemeester Sjraar Cox heeft besloten het Damoclesbeleid van de gemeente Sittard-Geleen te wijzigen.

 • Bestuursconvenant plaveit weg voor Participatiebedrijf

  Persbericht I Sittard-Geleen, 4 juli 2019 - De gemeenten in de Westelijke Mijnstreek zetten een nieuwe stap in de aanloop naar de oprichting van het Participatiebedrijf door een bestuursconvenant aan te gaan. Daarin spreken Beek, Beekdaelen, Sittard-Geleen en Stein af wat er de komende tijd gaat gebeuren zodat op 1 januari aanstaande het nieuwe integraal Participatiebedrijf opgericht kan worden.

 • Vanaf 1 juli 2019 nieuw crisisnummer voor jeugdhulp in Zuid-Limburg

  Sinds 1 juli is in Zuid-Limburg één team verantwoordelijk voor de hele aanpak van crisishulp aan kinderen en jongeren. Van de telefonische crisismelding tot en met het bieden van de juiste crisiszorg (ambulant en/of met verblijf).

 • Startbijeenkomst Inclusie: werken aan gemeente waarin iedereen meedoet

  De gemeente Sittard-Geleen gaat voortvarend aan de slag om het VN-Verdrag voor de rechten van personen met een handicap uit te voeren. Op 21 juni ondertekende de gemeente het manifest ‘Iedereen doet mee!’. De ondertekening was onderdeel van de startbijeenkomst Lokale Inclusie Agenda. Het gaat bij inclusie over het meedoen en erbij horen van mensen met een beperking.

 • Confucius Instituut opent dependance in Sittard-Geleen

  Persbericht | Sittard-Geleen, 2 juli 2019 – Het Confucius Instituut Maastricht opent een dependance in Sittard-Geleen. De directie van het Confucius Instituut en het gemeentebestuur van Sittard-Geleen hebben daartoe een samenwerkingsovereenkomst getekend.