Denk mee over de natuur- en landschapsvisie voor zwem- en sportlocatie Sittard

Omwonenden en belangstellenden van de zwem- en sportlocatie aan de Sportcentrumlaan in Sittard (het voormalige CIOS-terrein) worden uitgenodigd om mee te denken over een natuur- en landschapsvisie voor het gebied. Hiervoor organiseren we twee bijeenkomsten, op donderdag 15 juli, van 10.00 tot 12.00 uur of van 19.00 tot 21.00 uur in de Stadbroekermolen in Sittard. We organiseren deze bijeenkomsten met Bureau Verbeek.

Heeft u geen uitnodiging ontvangen, of wilt u ook graag meedenken over deze visie? Meld u dan aan. Dat kan onder kantoortijden tot uiterlijk 13 juli 12.00 uur, via nummer 14 046 of door te mailen naar: clusterbeleidunitondersteuning@sittard-geleen.nl. Geef bij aanmelding s.v.p. uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en de bijeenkomst van uw voorkeur door.

Denkt u liever online met ons mee? Dat kan ook, via ons nieuwe participatieplatform www.metsittardgeleen.nl. U vindt hier van woensdag 14 t/m woensdag 21 juli een online vragenlijst. Om mee te doen, moet u zich aanmelden op deze website. 

U vindt op deze website ook meer informatie over de zwem- en sportlocatie Sportcentrumlaan Sittard. En u kunt zich hier aanmelden voor een digitale nieuwsbrief, waarin we u maandelijks informeren over de voortgang en het laatste nieuws over de zwem- en sportlocatie. We vragen u in de toekomst vaker via deze website met ons mee te denken, zodat u ons kunt laten weten wat u belangrijk vindt. Want met uw inbreng kunnen we betere plannen maken en zorgvuldige besluiten nemen. Aanmelden is dus echt de moeite waard.

Waarom maken wij deze natuur- en landschapsvisie?

De gemeente wil de zwem- en sportlocatie aan de Sportcentrumlaan in Sittard duurzaam ontwikkelen. Het gaat om het gebied tussen de wijk de Baandert en natuurgebied de Schwienswei. Het gebied van het zwembad en de oude sportvelden zijn onderdeel van deze herontwikkeling, de Schwienswei niet. 

Om te onderzoeken welke ontwikkelingen op deze locatie passen, hebben we tijdens eerdere gesprekken met omwonenden afgesproken dat we samen een natuur- en landschapsvisie gaan opstellen voor het héle gebied, inclusief de Schwienswei. Dat doen we, omdat toekomstige ontwikkelingen op de zwem- en sportlocatie in balans moeten zijn met de ecologische en de natuurwaarden van de Schwienswei. Uit de visie moet ook blijken of het mogelijk is een zwemvoorziening te behouden voor Sittard. We laten ons hierbij begeleiden door Bureau Verbeek uit Maastricht, dat de visie opstelt.

Zoals u misschien weet, hebben wij hierover in de afgelopen periode regelmatig gesproken met ‘Wij Schwienswei’. Met respect voor elkaars standpunten, is afgesproken dat we beiden verder gaan met het uitwerken van een eigen visie op het gebied.

Denkt u met ons mee?

Wij brengen graag samen met u (de kansen van) het gebied in kaart, om met elkaar tot een goede natuur- en landschapsvisie te komen. Deze moet immers aantonen welke ontwikkelingen op de zwem- en sportlocatie mogelijk zijn. Dus hoe meer mensen uit de omgeving meedenken en ideeën aandragen, hoe beter en completer de visie wordt.

We kijken hierbij naar thema’s als landschap, natuur en milieu (ecologie), water, recreatie en de bereikbaarheid van het gebied. Welke waarden zijn voor u belangrijk als u aan dit gebied denkt en waarom komt u hier graag? Komt dat door de verschillende planten en dieren? Door de verschillende soorten landschap of omdat u er graag wandelt of fietst? En welke kansen ziet u om de oude zwem- en sportlocatie opnieuw in te richten? Uw inbreng vormt samen met de kennis van bureau Verbeek de basis voor de visie. Een eerste versie van de visie is rond de zomervakantie klaar. Ook hierover kunt u weer meepraten. We informeren u hier op een later moment graag over.