Inspraak Verordening Wmo gemeente Sittard-Geleen 2021

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen hebben de concept Verordening Wmo gemeente Sittard-Geleen 2021 vrijgegeven voor inspraak en dit bekendgemaakt op overheid.nl.

Tijdens de inspraakperiode kunt u als ingezetene van de gemeente Sittard-Geleen of als belanghebbende schriftelijk, mondeling of digitaal uw zienswijze met betrekking tot Verordening Wmo gemeente Sittard-Geleen 2021 kenbaar maken. U kunt met ingang van 26 juli tot en met 5 september 2021 (zes weken) uw zienswijze indienen.

Wijze van indienen

  • Uw schriftelijke zienswijze stuurt u aan Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen (Postbus 18, 6130 AA Sittard), onder vermelding van “inspraak concept Verordening Wmo gemeente Sittard-Geleen 2021”.
  • Voor een mondelinge zienswijze maakt u een afspraak met de behandelend ambtenaar mevrouw I. Stam van het cluster sociale zaken (telefoonnummer 046-47778841).
  • Voor het indienen van een digitale zienswijze gaat u naar Zienswijze indienen.

Wat gebeurt met uw zienswijze?

Van de ingebrachte zienswijzen wordt een eindverslag gemaakt en toegezonden aan degenen die een zienswijze hebben ingebracht.

Na verwerking van de inspraakreacties biedt het College van Burgemeester en Wethouders een voorstel aan de Gemeenteraad aan. De besluitvorming door de Gemeenteraad staat gepland voor de vergadering van 7 oktober 2021.