Opruimen na de wateroverlast

Na de wateroverlast van vorige week wordt op veel plekken de schade opgemaakt. Ook in Sittard-Geleen zijn er enkele plekken waar schade moet worden hersteld en moet worden opgeruimd.

Sittard/Windraak

Door de hevige regenval is van de mountainbike-route tussen de Kollenberg en Windraak veel grond weggespoeld. Het pad moet worden hersteld en kan op dit moment een te grote uitdaging zijn. Let goed op en wees voorzichtig!

Geleen

In Geleen zijn de vijvers van de Driepoel volgelopen met water uit de Geleenbeek. Dat is niet van dezelfde kwaliteit als het vijverwater. We pompen het water terug in de beek waarna Waterschap Limburg de kwaliteit van het vijverwater controleert. 

Tussen de straat Daniken en manage Ten Eysden, aan de rand van Danikerbos is een bruggetje over de Geleenbeek door de kracht van het water licht verschoven. De brug is tijdelijk afgesloten en wordt gerepareerd. 

Obbicht/Grevenbicht/Papenhoven

Langs de Maas zijn dijken, taluds, fiets- en voetpaden en wegen op verschillende plekken met rommel en modder bedekt. De dijken en taluds zijn in beheer Waterschap Limburg. Het Waterschap houdt een grote schoonmaak. Die is gestart in Eijsden-Margraten en trekt noordwaarts. Door de grote hoeveelheden afval en modder die zijn aangespoeld, kan het lang duren voordat het Waterschap de omgeving van Obbicht, Grevenbicht en Schipperskerk bereikt. 

De wegen die eigendom zijn van de gemeente worden op dit moment schoongemaakt. Naar verwachting duurt dit tot het einde van de dag (woensdag). 

Voetveer

Het fiets- en voetveer in Grevenbicht kan naar verwachting vanaf vandaag weer worden gebruikt. Wel liggen de veerstoepen nog bezaaid met troep. Aan zowel de Nederlandse als de Belgische oever wordt vandaag begonnen met schoonmaken.

Opruimen

Wilt u meewerken als vrijwilliger? Via de website www.maascleanup.nl vindt u alle opruimacties.