Raadsvergadering 13 en 14 juli

Op dinsdag 13 juli (18.30 uur) vindt de raadsvergadering fysiek plaats. Op 14 juli (18.30 uur) wordt de vergadering hervat. Er is geen publiek toegestaan, maar u kunt de vergadering wél live volgen in audio en video. Het is ook mogelijk de vergadering op een later moment terug te kijken.

volg de vergadering live

(beschikbaar op 13 juli en 14 juli vanaf 18.30 uur) 

Agenda raadsvergadering 13 en 14 juli

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Notulen
 4. Ingekomen stukken
 5. Benoeming lid commissie Begroting en Verantwoording
 6. Uitvoering verloning Vidar (Bühler)
 7. Toetreding tot Euregio Rhein-Maas Nord (Verheijen)
 8. Geheimhouding dossiers 213a onderzoek warmtenet (Verheijen)
 9. 2de Programmarapportage 2021 (Bühler)
 10. Jaarstukken 2020 (Bühler)
 11. Uitbreiding basisschool De Leeuwerik (Geilen) -behandeling voorzien op 14 juli-
 12. Schorsing / Sluiting

Agenda 14 juli (hervatting)

 1. Hervatting van de vergadering van 13 juli

De agendapunten en stukken van 13 juli en van 14 juli kunt u raadplegen in Ibabs op de gemeentelijke website. 

Live volgen

De vergadering kunt u in beeld en geluid live volgen via https://sittardgeleen.raadsinformatie.nl/ en via streekomroep Bie Os.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u die via email stellen aan raadsgriffie@sittard-geleen.nl.