Rondevergaderingen 8 juli

Donderdag 8 juli vinden om 19:00 uur de rondevergaderingen fysiek plaats. De vergaderingen kunt u live volgen in audio en video, er is geen publiek toegestaan.

volg de vergaderingen live

(beschikbaar op 8 juli vanaf 19.00 uur) 

Agenda ronde Hanenhof 8 juli

  • Inspraak door derden
  • 2e programmarapportage 2021
  • Jaarstukken 2020
  • Rondevoorstel investeringsaanvraag Het Groene Net

Agenda ronde Raadszaal 8 juli

  • Agendaverzoek SPA inzake Trierveld
  • Uitbreiding basisschool de Leeuwerik

Alle agendapunten en stukken treft u aan in Ibabs op de gemeentelijke website.

Live volgen

De vergadering kunt u via geluid en beeld live volgen via https://sittardgeleen.raadsinformatie.nl/.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u die via email stellen aan raadsgriffie@sittard-geleen.nl.