Juni 2021

 • Sittard-Geleen sluit 2020 af met overschot

  Persbericht I Sittard-Geleen, 11 juni 2021 – Het college van B&W van Sittard-Geleen presenteert met een tevreden gevoel de jaarstukken 2020. Door ook het vorige jaar strikte begrotingskaders te hanteren, is 2020 financieel afgesloten met een overschot van 3,6 miljoen euro. De gemeenteraad bespreekt de jaarrekening op 1 en 8 juli in de Rondes en op 13 en 14 juli in de raadsvergadering.

 • Cameratoezicht in de gemeente Sittard-Geleen geëvalueerd

  10 juni 2021

  Persbericht | Sittard-Geleen, 10 juni 2021 – Sinds 2014 zet de gemeente Sittard-Geleen cameratoezicht in voor het handhaven van de openbare orde in de centra van Sittard en Geleen. Later is daar ook de omgeving van het Fortuna-stadion bijgekomen. Primair om het uitgaansgeweld te verminderen, de drugsoverlast aan te pakken en het veiligheidsgevoel te verbeteren.

 • Rondevergaderingen 10 juni

  Donderdag 10 juni vinden om 19:00 uur de rondevergaderingen digitaal plaats.

 • Gemeentelijke huisvesting: een belangrijke stap voorwaarts

  Persbericht I Sittard-Geleen, 4 juni 2021 – Met het raadsvoorstel over de realisatie van het Huis aan de Markt in Sittard en realisatie van bestuurlijke en ambtelijke huisvesting in Geleen zet de gemeente Sittard-Geleen een belangrijke stap. Ook in de versterking van de stadscentra. De aantrekkingskracht en het aantal bezoekers en mensen dat verblijft in de centra neemt straks toe door een nieuw representatief gebouw op de plek van de oude V&D in Sittard en werkplekken voor gemeentebestuur en alle ambtenaren in Geleen.

 • Vroegtijdige hulp bij schulden

  Veel mensen hebben te maken met schulden en geldproblemen maar hoe los je dat het beste op of beter gezegd af? Het allerbelangrijkste is: Hoe vroeger je erbij bent, hoe makkelijker de geldproblemen op te lossen zijn.