Gemeentelijke huisvesting: een belangrijke stap voorwaarts

Persbericht I Sittard-Geleen, 4 juni 2021 – Met het raadsvoorstel over de realisatie van het Huis aan de Markt in Sittard en realisatie van bestuurlijke en ambtelijke huisvesting in Geleen zet de gemeente Sittard-Geleen een belangrijke stap. Ook in de versterking van de stadscentra. De aantrekkingskracht en het aantal bezoekers en mensen dat verblijft in de centra neemt straks toe door een nieuw representatief gebouw op de plek van de oude V&D in Sittard en werkplekken voor gemeentebestuur en alle ambtenaren in Geleen.

Zodra de gemeenteraad van Sittard-Geleen een besluit heeft genomen over de realisatie van het Huis aan de Markt in Sittard, start de aanbestedingsprocedure voor dit nieuwe gebouw, dat moet komen op de plek van het oude V&D-pand in Sittard. Het Huis aan de Markt wordt Europees aanbesteed. Iedereen die dat wil kan er op inschrijven. Vervolgens zullen vier inschrijvers gevraagd worden om hun plan nader uit te werken.

Het Huis aan de Markt wordt de representatieve ontmoetingsplek van de gemeente Sittard-Geleen waar bestuur, ondernemers, inwoners en partners elkaar kunnen ontmoeten. Het is echter geen werklocatie voor bestuurders en ambtenaren van de gemeente. Het Huis aan de Markt krijgt een raadszaal en andere vergaderruimten, kan als trouwlocatie worden gebruikt en herbergt straks een flexcafé met flexwerkplekken waar bijvoorbeeld jongeren en studenten gebruik van kunnen maken. Ook is het de bedoeling om in het Huis aan de Markt het Experience Center van Visit Zuid-Limburg te huisvesten. Erboven en aan de achterkant is plek voor enkele tientallen woningen.

Als de raad in zijn vergadering van 24 juni ermee akkoord gaat, wordt dus meteen de aanbesteding gestart. Eind dit jaar staat de start van de sloop van het oude V&D-pand op de planning. Eerst wordt het gebouw van binnen gestript, daarna zal de buitenkant tegen de vlakte gaan. 

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat in het Huis aan de Markt in Sittard vaste werkplekken komen voor ambtenaren, zegt wethouder Andries Houtakkers, die samen met zijn collega Pieter Meekels verantwoordelijk is voor de huisvestingsplannen van de gemeente. ,,De bestuurlijke en ambtelijke huisvesting willen we in het centrum van Geleen realiseren,” vult laatstgenoemde aan. ,,Daarbij denken we in eerste instantie aan het bestaande gemeentehuis, het horecastraatje en de leegstaande ruimtes van de Hanenhof. Daar is zo’n 9.000 vierkante meter beschikbaar, en dat is wat we volgens de eerste berekeningen nodig hebben.” 

Zowel Andries Houtakkers als Pieter Meekels benadrukken dat de investering in de gemeentelijke gebouwen onmiskenbaar van invloed is op de aantrekkelijkheid van de binnensteden en meehelpt om de centra te versterken.

De huidige gemeentelijke kantoorgebouwen voldoen niet meer aan de wetgeving (arbeidsomstandigheden en duurzaamheid) en daarom is nieuwe huisvesting noodzakelijk. 
Nadat in het najaar van 2020 de inwoners van Sittard-Geleen ideeën konden indienen over de toekomst van het voormalige V&D-pand, heeft een ambtelijke werkgroep in januari van dit jaar de eerste schetsen gepresenteerd. De voorstellen die nu in de Ronde (10 juni) en gemeenteraad (24 juni) aan de orde komen, zijn gebaseerd op die ideeën en schetsen. Eind mei is er in de raad al opinievormend over gesproken. Voor het gemeentebestuur is het uitgangspunt nog steeds dat de aankoop en de sloop van het oude V&D-pand worden betaald met de opbrengst van de aanbesteding en subsidies. 

De huisvestingsplannen voor Geleen worden na zomervakantie geconcretiseerd. Dan wordt ook duidelijk wat de kosten zullen zijn.