Rondevergaderingen 10 juni

Donderdag 10 juni vinden om 19:00 uur de rondevergaderingen digitaal plaats.

volg de vergaderingen live

(beschikbaar op 10 juni vanaf 19.00 uur) 

Agenda rondevergadering Raadszaal 

  • Kaderbrief 2021 

Agenda rondevergadering Maaszaal

  • Herontwikkeling V&D locatie en bestuurlijke en ambtelijke huisvesting

Alle agendapunten en stukken treft u aan in Ibabs op de gemeentelijke website.

Live volgen

De vergadering kunt u via beeld en geluid live volgen via https://sittardgeleen.raadsinformatie.nl/.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u die via email stellen aan raadsgriffie@sittard-geleen.nl.