Uitbreiding parkeerplaatsen Station Geleen-Lutterade

24 Extra parkeerplekken ten behoeve van woon-werk verkeer
 

Persbericht I Sittard-Geleen, 12 maart 2018 – De parkeerplaats bij NS Station-Lutterade in Geleen wordt met 24 parkeerplaatsen (waaronder twee gehandicaptenparkeerplaatsen) uitgebreid. De totale parkeercapaciteit wordt daarmee verhoogd naar 64 parkeerplekken. Het project valt onder het programma Maastricht Bereikbaar, waar de gemeente Sittard-Geleen partner van is. Samen met andere gemeenten en bedrijven in Zuid-Limburg werkt Maastricht Bereikbaar aan het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio. Onder meer door slim reizen te promoten.

Wethouder Bert Kamphuis (o.a. mobiliteit): “Het is belangrijk om inwoners en bezoekers, met name in de spits, uit de auto te krijgen en te stimuleren om gebruik te maken van het openbaar vervoer. P+R Geleen-Lutterade is een belangrijke plek in onze gemeente voor de overstap auto-OV. De parkeercapaciteit voldeed niet meer aan de actuele parkeervraag. Via het mobiliteitsprogramma Maastricht Bereikbaar kunnen we deze verbetering voor Geleen-Lutterade nu realiseren en hebben treinreizigers straks voldoende ruimte om hun auto in de directe omgeving van het station te parkeren.”

De gemeente Sittard-Geleen heeft omwonenden bij het ontwerp betrokken. “Op die manier kunnen we rekening houden met de specifieke wensen van onze inwoners”, geeft wethouder Kamphuis aan. “Verkeersveiligheid en het groenonderhoud (meer licht en doorzicht) werd vanuit de omwonenden als belangrijk punt naar voren geschoven, daar hebben we nu op een goede manier invulling aan kunnen geven.”

De werkzaamheden starten deze week en duren naar verwachting 3 tot 4 weken. Met de planning van de werkzaamheden is met de dagelijkse gebruikers rekening gehouden, zodat deze de huidige parkeervoorziening gewoon kunnen blijven gebruiken. Op het moment dat de nieuwe parkeerplaatsen gerealiseerd zijn, wordt het bestaande parkeerterrein onder handen genomen.

 

Uitgelicht