Cliëntervaringsonderzoek Wmo start in maart

Het is voor de gemeente nuttig te weten wat de ervaringen van klanten zijn met de geboden ondersteuning en diensten in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Voorbeelden van ondersteuning zijn: hulp bij het huishouden, ondersteuning, vervoer, een scootmobiel of een aanpassing in huis. Maar er zijn ook veel andere vormen van ondersteuning mogelijk. Zo kan het zijn dat u is gevraagd om een beroep te doen op uw familie, vrienden of kennissen. Of dat u de oplossing zelf moest regelen of betalen of dat u bent doorverwezen naar een andere organisatie of dienst voor ondersteuning of begeleiding.

In maart 2019 gaat het cliëntervaringsonderzoek Wmo van start. Gemeenten zijn volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verplicht om jaarlijks de ervaring van hun Wmo-cliënten te meten. De gemeente is benieuwd naar de ervaringen van inwoners, die ondersteuning ontvangen vanuit de Wmo.

Anoniem en vrijwillig

Deelname aan het cliëntervaringsonderzoek is geheel vrijwillig. Alle informatie wordt anoniem verwerkt en kan niet worden herleid naar individuele personen. Het onderzoek wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door het Onderzoeksbureau BMC.

Hoe kunt u deelnemen?

Binnenkort worden Wmo-cliënten met een willekeurige steekproef geselecteerd. Zij ontvangen een uitnodiging met een schriftelijke vragenlijst. Het invullen van de lijst kost ongeveer tien minuten. Het is ook mogelijk om de vragenlijst digitaal in te vullen. Cliënten kunnen iemand vragen om te helpen bij het invullen. Dat kan een familielid zijn, een buurvrouw/-man, een vriend of vriendin.

Door mee te doen, kunt u bijdragen aan verbetering van ons beleid en dienstverlening. Op die manier kunnen we onze dienstverlening zo goed mogelijk laten aansluiten bij de wensen en behoeften van cliënten. Daarom stellen wij het zeer op prijs als u even tijd wilt vrijmaken voor het invullen van het onderzoek. Dus krijgt u een uitnodiging in de bus? Doe dan vooral mee!

De uitkomsten van het onderzoek worden in juli gepubliceerd.

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van het onderzoek? Neem dan contact op met team Zorg van gemeente Sittard-Geleen, tel. 14 046.

 

Uitgelicht