Sittard-Geleen vraagt mening ondernemers voor verbetering ondernemersklimaat

Sittard-Geleen, 26 maart 2019– Sittard-Geleen benadert deze week alle ondernemers in de gemeente met het verzoek een vragenlijst in te vullen over het ondernemersklimaat. Aan de hand van de antwoorden wordt bekeken of, en zo ja hoe, het ondernemersklimaat kan worden verbeterd.

Alle ondernemers ontvangen deze week een brief of e-mail met een inlogcode voor de digitale vragenlijst. De vragen gaan onder meer over de gemeentelijke dienstverlening, de bedrijfsomgeving, de relatie tussen ondernemer en omgeving en lokale heffingen en regeldruk.

In 2015 heeft de gemeente ook een ondernemerspeiling uitgevoerd. De ondernemers waren met name te spreken over de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid. Voor verbetering vatbaar waren de regelgeving, de communicatie en het Bedrijfscontactpunt. De gemeente wil nu weten of de ervaringen sindsdien zijn  veranderd.

De gemeente heeft regelmatig contact met individuele bedrijven en met verenigingen op bedrijfsterreinen. Ook bedrijfsbezoeken leveren informatie op over de gemeentelijke dienstverlening. Met de enquête wil de gemeente een nog completer beeld te krijgen van het ondernemersklimaat in Sittard-Geleen.

De enquête kan tot 15 april 2019 digitaal worden ingevuld. De eerste resultaten van het onderzoek worden in mei verwacht.

Ook de gemeenten Maastricht en Heerlen doen in deze periode via dezelfde vragenlijst onderzoek naar het ondernemersklimaat.

Uitgelicht