Maart 2020

 • ZOwonen en gemeente doen stadsontwikkeling samen

  Gezamenlijk persbericht I Sittard-Geleen, 26 maart 2020 – Woningcorporatie ZOwonen en de gemeente Sittard-Geleen hebben afgesproken om de komende tijd samen te werken aan de ontwikkeling van de stad. ZOwonen krijgt daartoe een voorkeurspositie als de gemeente vastgoed verkoopt in de centra van Sittard en Geleen. In ruil daarvoor bouwt de corporatie voldoende sociale woningen en zorgt zij voor het verbeteren van de leefbaarheid. ZOwonen selecteert bij projecten zelf commerciële partijen die de ontwikkeling voor hun rekening nemen.

 • Jaarverslag Leerplicht 2018-2019

  Het college van de gemeente Sittard-Geleen heeft het Regionaal Jaarverslag Leerplicht 2018-2019 vastgesteld. Het verslag geeft inzicht in de activiteiten, werkzaamheden en resultaten op het gebied van leerplicht, voortijdig schoolverlaten en het Jongerenloket.

 • Burgemeester Cox benoemd tot ereburger van Sittard-Geleen

  Persbericht I Sittard-Geleen, 12 maart 2020 – De gemeenteraad van Sittard-Geleen heeft het ereburgerschap toegekend aan de heer Sjraar Cox bij zijn afscheid als burgemeester. Hij heeft deze hoogste gemeentelijke onderscheiding ontvangen als blijk van waardering vanwege zijn bijzondere inzet als burgemeester en zijn inzet voor Sittard-Geleen.

 • Visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg voor toekomstbestendige vrijetijdssector

  Gezamenlijk persbericht I Zuid-Limburg, 12 maart 2020 - De nabijheid van zowel stedelijke als landschappelijk topkwaliteiten in een internationale context maakt Zuid-Limburg uniek. Dat gegeven is het uitgangspunt in de Visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg, die als titel heeft gekregen ‘Bestemming Zuid-Limburg 2030’. Doel van de visie is een toekomstbestendige Zuid-Limburgse vrije tijdssector te creëren waarbij de kracht van heel Zuid-Limburg wordt gebruikt.