Burgemeester Cox benoemd tot ereburger van Sittard-Geleen

Persbericht I Sittard-Geleen, 12 maart 2020 – De gemeenteraad van Sittard-Geleen heeft het ereburgerschap toegekend aan de heer Sjraar Cox bij zijn afscheid als burgemeester. Hij heeft deze hoogste gemeentelijke onderscheiding ontvangen als blijk van waardering vanwege zijn bijzondere inzet als burgemeester en zijn inzet voor Sittard-Geleen.

Burgemeester Cox ereburger

De raad heeft dit besloten omdat de heer Cox de stad met niet aflatende inzet gerepresenteerd heeft, waarbij hij makkelijk toegankelijk was voor ondernemers en burgers. Hij is iemand die tussen de mensen staat. Zijn verbindend vermogen is groot. Dit kwam ook naar voren in zijn rijn rol als voorzitter van het college en de gemeenteraad. Hij heeft hier op de voor hem zeer kenmerkende wijze en met veel inzet invulling aan gegeven. Dit heeft mede erin geresulteerd dat het vergaderstelsel van de raad is gemoderniseerd.

Hij heeft zich persoonlijk sterk gemaakt voor de intensivering van de regionale samenwerking, in het bijzonder met Heerlen en Maastricht en de buurgemeenten. Bovendien maakte hij geruime tijd deel uit van de Stuurgroep RUD provincie Limburg en was hij actief als plaatsvervangend voorzitter binnen de strategische commissie Brainport 2020 en lid van het bestuur Regiobranding Zuid-Limburg.

Op het gebied van veiligheid heeft hij veel bereikt, zowel in zijn rol als bestuurder alsook in zijn rol als burgervader. Hij maakte deel uit van de commissie Bestuur en Veiligheid VNG, had zitting in de raad voor de Veiligheidsmonitor, maakte deel uit van het DB van de Veiligheidsdirectie Zuid-Limburg, had zitting in de Themagroep Veiligheid van de G40 en was plaatsvervangend korpsbeheerder Politie Limburg Zuid. Verder heeft hij zitting gehad in de Bestuurlijke adviescommissie Brandweer en de Brandweerkamer.

Hij heeft zich als ervaren bestuurder lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk ingezet hetgeen de stad en haar inwoners ten goede is gekomen. Deze onderscheiding is een dankbetuiging voor zijn niet aflatende inzet voor de stad en haar inwoners gedurende zijn burgemeesterschap.