Jaarverslag Leerplicht 2018-2019

Het college van de gemeente Sittard-Geleen heeft het Regionaal Jaarverslag Leerplicht 2018-2019 vastgesteld. Het verslag geeft inzicht in de activiteiten, werkzaamheden en resultaten op het gebied van leerplicht, voortijdig schoolverlaten en het Jongerenloket.

Het belangrijkste doel van het Regionaal Bureau Leerplicht  (RBL) en het Regionaal Jongerenloket Westelijke Mijnstreek is om een bijdrage te leveren aan een beter toekomstperspectief voor jongeren van 4 tot 27 jaar. Dat toekomstperspectief is onlosmakelijk verbonden met het volgen van onderwijs en het behalen van een (start)kwalificatie. Waar onderwijs niet passend is, wordt ingezet op maatwerk in de vorm van arbeid, inkomen, participatie, zorg en/of hulpverlening. Samen met interne en externe partners wordt gekeken naar maatwerk om zo in te spelen op de dynamische ontwikkelingen binnen het onderwijs en het sociaal domein.

Vanuit Leerplicht en het Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) worden jongeren gestimuleerd om onderwijs te volgen en proberen we te voorkomen dat zij onnodig verzuimen of thuis komen te zitten. Het RBL en Jongerenloket Westelijke Mijnstreek werken voor de gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en grondgebied Schinnen van de gemeente Beekdaelen. De leer- en ontwikkellijn van 5 tot 27 jaar en de integrale aanpak loopt door van RBL, het RMC en het Jongerenloket. In het jaarverslag zijn daarom naast de resultaten van de leerplicht ook de uitvoering en resultaten van RMC en het Jongerenloket zichtbaar. Centraal staan de cijfers, de ambities, de samenwerkingen en de verhalen achter de cijfers.