Visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg voor toekomstbestendige vrijetijdssector

Gezamenlijk persbericht I Zuid-Limburg, 12 maart 2020 - De nabijheid van zowel stedelijke als landschappelijk topkwaliteiten in een internationale context maakt Zuid-Limburg uniek. Dat gegeven is het uitgangspunt in de Visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg, die als titel heeft gekregen ‘Bestemming Zuid-Limburg 2030’. Doel van de visie is een toekomstbestendige Zuid-Limburgse vrije tijdssector te creëren waarbij de kracht van heel Zuid-Limburg wordt gebruikt.

In de Visie Vrijetijdseconomie 2030 wordt ingegaan op belangrijke trends en ontwikkelingen (zoals accommodatieaanbod) en hun betekenis voor Zuid-Limburg. Ook wordt de huidige positie van Zuid-Limburg als toeristisch-recreatieve bestemming geanalyseerd. Naast de belangrijke opgaven voor de toekomst komen de kernkwaliteiten van het gebied aan bod. 

Duurzaam toerisme en het ontwikkelen en managen van Zuid-Limburg als toeristisch-recreatieve bestemming zijn belangrijke ambities voor de komende jaren. ,,Recreatie en toerisme moeten zoveel mogelijk positief bijdragen aan de leefbaarheid en (economische) vitaliteit van de gehele regio,” constateert Pieter Meekels, voorzitter van het Bestuurlijk Overleg Ruimtelijke Economie. Mogelijke negatieve effecten van toerisme moeten voorkomen worden, of worden geminimaliseerd, bijvoorbeeld door te voorkomen dat het op momenten en plekken te druk wordt. 

Wat Zuid-Limburg als toeristisch-recreatieve bestemming uniek maakt, is de nabijheid van zowel stedelijke als landschappelijke topkwaliteiten in een internationale context. De recreant en toerist in Zuid-Limburg hebben zowel de geneugten van de stad als het land steeds binnen handbereik, en beide zijn in de basis van topkwaliteit. Het gaat om het unieke en hooggewaardeerde heuvellandschap, cultuur en het erfgoed, samen met de vele voorzieningen, steden, attracties en dingen om te doen. 

De Visie gaat er vanuit dat Zuid-Limburg in 2030 een duurzame toekomstbestendige bestemming recreatiebestemming is waarin kwalitatieve groei gaat boven kwantitatieve groei. Landschappelijke en stedelijke kwaliteiten versterken elkaar en de vrijetijdseconomie helpt om natuur en landschap te ontwikkelen. 

,,Behoud van de kwaliteit van het landschap, natuur en erfgoed is essentieel voor de economische vitaliteit van de vrijetijdseconomie,” aldus Toine Gresel, voorzitter van het Bestuurlijk Overleg Nationaal Landschap Zuid-Limburg. ,,Bij ruimtelijke afwegingen op het gebied van bijvoorbeeld landbouw, wonen, industrie, mobiliteit, hernieuwbare energie en klimaatadaptatie moeten de belangen van de vrijetijdseconomie – en dus die van landschap, natuur en erfgoed – integraal worden meegewogen.”

De visie Vrijetijdseconomie  is een gezamenlijke visie van de 16 gemeenten in Zuid-Limburg, die in samenwerking met de Provincie Limburg, Visit Zuid-Limburg, Maastricht Marketing, Recron, Koninklijke Horeca Nederland en de Natuur- en Milieufederatie Limburg is opgesteld. De colleges van de Zuid-Limburgse gemeenten bieden de Visie Vrijetijdseconomie nu aan de gemeenteraden ter vaststelling aan. 

De visie VTE Zuid-Limburg is hier te downloaden.