Maart 2021

 • Oude Raadhuis Geleen in de verkoop

  Persbericht I Sittard-Geleen, 31 maart 2021 – Het oude gedeelte van het gemeentehuis in Geleen staat sinds deze week te koop. Belangstellenden kunnen via een horeca-makelaar hun interesse kenbaar maken. Voorwaarde voor verkoop is dat in het Oude Raadhuis horeca komt, zodat het horecaplein voor het gebouw versterkt wordt.

 • Rondevergaderingen 1 april

  Donderdag 1 april vinden om 19:00 uur de rondevergaderingen digitaal plaats.

 • Cliëntervaringsonderzoek jeugdhulp

  De gemeente is sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor hulp aan kinderen tot 18 jaar. We zijn benieuwd naar de ervaringen van ouders en jongeren met de jeugdhulp die we bieden.

 • Dialoogtafels Windpark Holtum-Noord

  Een belangrijke voorwaarde die de gemeente stelt aan het windpark op bedrijventerrein Holtum-Noord, is dat het voordeel oplevert voor direct omwonenden. Om ervoor te zorgen dat bewoners én bedrijven hun stem kunnen laten gelden in de uitwerking van het profijtplan, worden in de periode tot aan de bouw van het windpark diverse dialoogtafels georganiseerd. Tijdens de dialoogtafels komen ook onderwerpen aan bod zoals overlastvermindering (bouwverkeer en gevolgen; geluid, slagschaduw en verlichting), handhaving (geluid, slagschaduw en verlichting), participatiefaciliteiten. De onderwerpen worden samen bepaald.

 • Gemeente Sittard-Geleen maakt programma van eisen voor ESCS-locatie

  Nu de plannen van de ontwikkelaar Smart Properties voor de Euregionaal Sport- en Congrescentrum (ESCS) locatie vastere vormen aannemen, heeft het college van B&W van Sittard-Geleen, mede na gesprekken met de omgeving, besloten om de ontwikkelaar een aantal voorwaarden mee te geven waar hij bij de uitwerking van de plannen voor een eco-vakantiepark bij zwembad De Nieuwe Hatenboer rekening mee moet houden.

 • Daken en bedrijventerreinen gebruiken voor duurzame energie

  De gemeente Sittard-Geleen wil vooral op daken en bedrijventerreinen duurzame elektriciteit opwekken. Vanaf 2030 kan daarmee 0,35 Terawattuur worden opgewekt. Dat staat in het zogenoemde Afwegingskader grootschalige opwek wind- en zonne-energiegrootschalige opwek, waarmee de gemeenteraad donderdag 25 maart heeft ingestemd.

 • Lancering Toekomstvisie 2030 Sittard-Geleen: mis het niet!

  Op 30 maart om 16.00 uur lanceren we de Toekomstvisie 2030 Sittard-Geleen. Iedereen die wil, kan erbij zijn. Want de Toekomstvisie is van ons allemaal. Veel inwoners, ondernemers en bestuurders werkten eraan mee.

 • Is uw tuin al Waterklaar?

  Door het veranderende klimaat krijgen we steeds vaker te maken met hevige regenbuien en wateroverlast. Tegelijkertijd zijn er ook perioden waarin het niet of nauwelijks regent en er niet eens water genoeg is om de tuin te sproeien.

 • Miljoeneninvestering in binnensteden Sittard en Geleen

  Persbericht I Sittard-Geleen, 11 maart 2021 – Het college van B&W van Sittard-Geleen vraagt de gemeenteraad om in totaal zeven miljoen euro beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van de binnensteden. In Sittard wordt daarmee het gebied bij Fort Sanderbout verder verfraaid en een start gemaakt met de realisatie van een groene verbindingszone tussen de binnenstad en de Kollenberg via het Sint Rosaterrein. De plannen voor Geleen hebben betrekking op wonen, leefbaarheid en veiligheid.

 • 1,3 miljoen euro voor lokale cultuur

  Persbericht I Sittard-Geleen, 11 maart 2021 – Alle gesubsidieerde amateurkunstverenigingen in Sittard-Geleen krijgen een eenmalige subsidie van 1.000 euro. Dat is één van de vier maatregelen die we als gemeente nemen om de lokale culturele sector te steunen en te versterken.

 • Woon- en leefomgeving van de toekomst - Geleen centrum in de etalage

  Nieuwe hovelingen en krakers moeten het centrum van Geleen weer laten bruisen. Dat vinden de ontwerpbureaus die als winnaars uit de bus kwamen van de landelijke ontwerpoproep ‘De woonwijk als noviteit’. Op 26 februari presenteerden zij hun ideeën online. De bijbehorende maquettes zijn te bezichtigen in de etalages van Gravenstraat 8 en Salmstraat 39 in Geleen.

 • Toekomstvisie op 25 maart in de gemeenteraad

  Persbericht I Sittard-Geleen, 5 maart 2021 - De raad van Sittard-Geleen behandelt op 25 maart de Toekomstvisie 2030. De leden van De Ronde hebben een positief advies gegeven. Met de raadsbehandeling wordt een belangrijke stap gezet in een intensief proces dat ruim één jaar geleden begon en waarbij de complete stad betrokken is en blijft.

 • Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

  Met ingang van 1 juli 2021 moeten alle verenigingen en stichtingen in Nederland voldoen aan de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr). De wet is bedoeld om het bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. De wet is er ook om te voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen of stichtingen schaden.

 • Nieuwe aanpak verkeerseducatie: de verkeersactieve school

  Verkeerseducatie in Limburg zag er ruim twintig jaar nagenoeg hetzelfde uit. Met ingang van het nieuwe schooljaar gaat het roer echter om en wordt verkeerseducatie in het Limburgse basis- en voortgezet onderwijs anders georganiseerd. De Provincie Limburg, ROVL en de 31 Limburgse gemeenten willen met samen met scholen kwalitatief goede verkeerseducatie structureel borgen en efficiënter inrichten.