1,3 miljoen euro voor lokale cultuur

Persbericht I Sittard-Geleen, 11 maart 2021 – Alle gesubsidieerde amateurkunstverenigingen in Sittard-Geleen krijgen een eenmalige subsidie van 1.000 euro. Dat is één van de vier maatregelen die we als gemeente nemen om de lokale culturele sector te steunen en te versterken.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt 150 miljoen euro beschikbaar voor gemeenten om de lokale culturele infrastructuur te helpen met problemen die zijn ontstaan door de coronapandemie. Sittard-Geleen krijgt daarvan een bijdrage van 1,3 miljoen euro. Dat geld is niet geoormerkt, maar wordt volledig gebruikt voor de ondersteuning van de lokale culturele sector. 
 
De rijksbijdrage wordt ingezet op vier manieren. Daarvoor is gekozen op basis van adviezen van onder meer de Raad voor Cultuur, het Huis voor de Kunsten Limburg en de partnergemeenten in de Stedelijke Cultuurregio Zuid. 

Amateurkunstsector

Er zijn 113 verenigingen in Sittard-Geleen die zich bezig houden met amateurkunsten en jaarlijks een subsidie ontvangen van de gemeente. Al die verenigingen krijgen eenmalig een extra bijdrage van 1000 euro. Met dat geld kunnen de verenigingen ervoor zorgen dat het contact en de binding met de leden onderhouden blijft, ook als dat door een crisis als de huidige niet op de gebruikelijke manier kan. Amateurverenigingen die kunnen aantonen dat ze grote verliezen hebben geleden, kunnen rekenen op maatwerk met een aanvullend steunpakket. 

Professionele culturele instellingen

Instellingen die veel eigen inkomsten hebben gemist en zelf de maatregelen moesten bekostigen om locaties veilig toegankelijk te maken, zijn vaak harder geraakt dan instellingen die grotendeels functioneren op basis van subsidie. Om cultuur voor de stad te behouden, wordt per professionele instelling maatwerk verricht. 

Gemeente als opdrachtgever

Sittard-Geleen kan professionele kunstenaars incidenteel steunen met opdrachten. Bijvoorbeeld voor kunst in de openbare ruimte of met een opdracht rondom de uitwerking van de Toekomstvisie. De gemeente, maar ook De Domijnen kan de opdrachtgever zijn. 

Versterking

De rijksbijdrage is niet alleen om de schade te herstellen. De sector moet worden versterkt, om beter te kunnen inspelen op een crisis en de gevolgen ervan beter te kunnen opvangen. Het is aan de professionele culturele instellingen, maar ook de (zelfstandige) makers om te zoeken naar nieuwe manieren om het publiek te bereiken en daar bovenop de regionale samenwerking te versterken. 
 
Die vier sporen worden nu verder uitgewerkt. Na besluitvorming wordt het culturele veld benaderd en gevraagd met voorstellen te komen.