Dialoogtafels Windpark Holtum-Noord

Een belangrijke voorwaarde die de gemeente stelt aan het windpark op bedrijventerrein Holtum-Noord, is dat het voordeel oplevert voor direct omwonenden. Om ervoor te zorgen dat bewoners én bedrijven hun stem kunnen laten gelden in de uitwerking van het profijtplan, worden in de periode tot aan de bouw van het windpark diverse dialoogtafels georganiseerd. Tijdens de dialoogtafels komen ook onderwerpen aan bod zoals overlastvermindering (bouwverkeer en gevolgen; geluid, slagschaduw en verlichting), handhaving (geluid, slagschaduw en verlichting), participatiefaciliteiten. De onderwerpen worden samen bepaald.

Aan de dialoogtafels nemen naast ENGIE en de gemeente een aantal andere groepen deel. Dit zijn bestaande wijkplatforms/dorpsraden (3 personen), bewonersplatform gevormd door bewoners in het gebied (3 personen), BLOW-HN (2 personen), een bedrijvenplatform (2 personen) en een belangenbehartiger op het gebied van natuur en milieu.

Verslag

De eerste dialoogtafel was op 10 februari, een tweede dialoogtafel vond plaats op 8 maart, beide onder leiding van omgevingsmanager Mirjam Roorda-Knape. Er wordt een verslag gemaakt van deze bijeenkomsten, dit wordt na akkoord openbaar. Hierin leest u terug wat er besproken is en welke afspraken er zijn gemaakt. U kunt deze verslagen nalezen op www.windparkholtumnoord.nl (onder het kopje Participatie). 

Laat uw stem gelden

Voorafgaand aan iedere dialoogtafel vinden verschillende voorbesprekingen plaats, waarvoor iedereen zich kan aanmelden. Deelname betekent niet dat u instemt met het windpark, maar biedt u wel de kans uw stem te laten horen en ideeën in te brengen.

Wilt u als bewoner meedenken over de verdere uitwerking van het profijtplan en de omgevingsafspraken? Meld u dan vandaag nog aan voor het bewonersplatform bij Rob Rietveld: rob.rietveld@nlvow.nl.

Wilt u als bedrijf uw stem laten gelden en deelnemen aan het bedrijvenplatform? Meld u dan aan bij belangenbehartiger Frank Jeuring van Parkmanagement Westelijke Mijnstreek: frank.jeuring@parkmanagementwm.nl.