Gemeente Sittard-Geleen maakt programma van eisen voor ESCS-locatie

Nu de plannen van de ontwikkelaar Smart Properties voor de Euregionaal Sport- en Congrescentrum (ESCS) locatie vastere vormen aannemen, heeft het college van B&W van Sittard-Geleen, mede na gesprekken met de omgeving, besloten om de ontwikkelaar een aantal voorwaarden mee te geven waar hij bij de uitwerking van de plannen voor een eco-vakantiepark bij zwembad De Nieuwe Hatenboer rekening mee moet houden.

Die voorwaarden staan nog niet vast. De gemeente wil daar eerst graag met omwonenden, belanghebbenden en andere geïnteresseerden over spreken. Vervolgens worden de uitkomsten van de gesprekken vertaald in een zogenaamd ‘programma van eisen’ voor de ESCS-locatie. Dit wordt aan de ontwikkelaar aangeboden, zodat hij hier in de verdere planvorming rekening mee kan houden.

Om iedereen de mogelijkheid te bieden zijn zegje te doen, wordt in de Stadbroekermolen een ruimte ingericht waar de gesprekken coronaproof (en op afspraak) zullen plaatsvinden. Dat zal medio april gebeuren. Zodra de precieze datum(s) van de bijeenkomst bekend zijn, worden die gepubliceerd. Ook laten we dan weten op welke wijze omwonenden en andere belangstellenden kunnen reageren als ze niet in de gelegenheid zijn om de inforuimte in de Stadbroekermolen te bezoeken.