Nieuwe aanpak verkeerseducatie: de verkeersactieve school

Verkeerseducatie in Limburg zag er ruim twintig jaar nagenoeg hetzelfde uit. Met ingang van het nieuwe schooljaar gaat het roer echter om en wordt verkeerseducatie in het Limburgse basis- en voortgezet onderwijs anders georganiseerd. De Provincie Limburg, ROVL en de 31 Limburgse gemeenten willen met samen met scholen kwalitatief goede verkeerseducatie structureel borgen en efficiënter inrichten.

Dit gebeurt onder de noemer Verkeersactieve school. Een school die in alle groepen/leerjaren aandacht besteedt aan theoretische en praktische verkeerseducatie en oog heeft voor een verkeersveilige schoolomgeving en school-thuisroutes. De aanpak is speciaal ontwikkeld voor kinderen en jongeren van 4-17 jaar; de meest kwetsbare deelnemers aan het verkeer. In deze leeftijd zijn goede voorlichting en educatie ontzettend belangrijk om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Samenwerking, kwaliteit en efficiëntie

In de nieuwe aanpak/werkwijze staan drie belangrijke zaken centraal. Allereerst is dat een betere samenwerking tussen Provincie, scholen en gemeenten. Daarnaast worden scholen begeleid door onderwijsadviseurs die Provincie en gemeenten beschikbaar stellen. Tot slot worden scholen ontzorgd door automatisering en digitalisering. Scholen kunnen namelijk verkeerseducatieprojecten en materialen kiezen via een nieuwe digitale omgeving.

Benieuwd naar de nieuwe werkwijze verkeerseducatie en de Verkeersactieve school? Ga naar www.verkeersactieveschool.nl.