Rondevergaderingen 1 april

Donderdag 1 april vinden om 19:00 uur de rondevergaderingen digitaal plaats.

volg de vergaderingen live

(beschikbaar op 1 april vanaf 19.00 uur) 

Agenda rondevergadering Raadszaal 

19:00 - 20:00 uur:  Uitgangspuntennotitie voor de omgevingsvisie     
20:00 - 20:45 uur:  Voorbereidingsbesluit Middengebied Noord en korte digitale presentatie met vooruitblik naar bestemmingsplan Middengebied Noord.     
20:45 - 22:15 uur:  Subsidieregeling evenementen (rondevoorstel)

Agenda rondevergadering Maaszaal 

19:00 - 19:45 uur:  Voorbereidingsbesluit Windpark Holtum Noord    
19:45 - 21:45 uur:  1e Programmarapportage

Alle agendapunten en stukken treft u aan in Ibabs op de gemeentelijke website.

Live volgen

De vergadering kunt u via beeld en geluid live volgen via https://sittardgeleen.raadsinformatie.nl/.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u die via email stellen aan raadsgriffie@sittard-geleen.nl.