Gemeente Sittard-Geleen bevraagt haar inwoners

Persbericht I Sittard-Geleen, 8 mei 2018 – Wat vinden de inwoners van de voorzieningen in hun buurt? Betrekt de gemeente hen voldoende bij het maken van plannen? Voelen inwoners zich veilig in hun eigen buurt? De gemeente wil graag weten hoe inwoners denken over de gemeente en haar dienstverlening. Daarom voert zij een Burgerpeiling uit. Inwoners kunnen de vragenlijst tot en met 28 mei aanstaande invullen.

De Burgerpeiling levert waardevolle informatie op over wat inwoners vinden van de dienstverlening van de gemeente en hoe zij denken over de buurt waarin zij wonen. Hoe ervaren zij de leefomstandigheden, de aanwezige voorzieningen en welke wensen en behoeften zijn er om de buurt (nog) aantrekkelijker te maken? En zijn inwoners bereid daaraan samen met de gemeente te werken? De gemeente hoopt dat zoveel mogelijk inwoners de vragenlijst invullen. Met de uitkomsten kan de gemeente –samen met de inwoners- werken aan verbeteringen.

 

De burgerpeiling is gesloten.


Inhoud Burgerpeiling
De onderwerpen waarover de gemeente graag de mening van haar inwoners wil weten, zijn:

  • Woon- en leefomgeving (waardering, betrokkenheid, rol gemeente, voorzieningen)
  • Relatie inwoner gemeente (vertrouwen, samenwerking, dienstverlening, communicatie van gemeente)
  • Dienstverlening met menselijke maat (contact met medewerker gemeente)
  • Welzijn en zorg (tevredenheid met het leven, gezondheid, deelname maatschappelijk leven, contacten verenigingen, vrijwilligerswerk, burenhulp, mantelzorg)

Deelname aan onderzoek
Aan het onderzoek kunnen alle inwoners meedoen via de link op de website van de gemeente: www.sittard-geleen.nl/mijnmening Zij kunnen de vragenlijst via de computer, maar ook via de tablet of smartphone invullen. Mensen die niet over de mogelijkheid beschikken om de enquête digitaal in te vullen, kunnen contact opnemen met het klant contact centrum op telefoonnummer 14 046 (bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 16.30 uur). Zij ontvangen de vragenlijst op papier.

Uitkomsten
De standaard onderzoeksmethodiek van VNG/KING maakt benchmarking met andere gemeenten in Nederland en in de regio mogelijk. Na het onderzoek worden de resultaten gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl en kunnen de gegevens van Sittard-Geleen vergeleken worden met andere gemeenten. Zo krijgt de gemeente niet alleen de mening van de inwoners over de algemene dienstverlening, maar kan ook geanalyseerd worden hoe de resultaten zich verhouden tot die van andere deelnemende gemeenten. De uitkomsten van de burgerpeiling worden voor de zomer verwacht.

Uitgelicht