Sittard-Geleen sluit 2017 af met positief resultaat

Persbericht | Sittard-Geleen, 17 mei 2018 - De gemeente Sittard-Geleen heeft 2017 afgesloten met een positief resultaat van 1,6 miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarrekening 2017, die aan de gemeenteraad is aangeboden. De accountant heeft aangegeven een goedkeurende verklaring te zullen afgeven voor de jaarrekening.

In de ruim driehonderd pagina’s dikke jaarrekening wordt onder meer beschreven wat er vorig jaar allemaal gerealiseerd is in de stad. Dat varieert van tientallen projecten in de openbare ruimte tot het aan het werk helpen van honderden inwoners bij VDL Nedcar en van de aanleg van het Tom Dumoulin Bike Park tot de aankoop van panden in het centrum van Geleen ten behoeve van de ambtelijke huisvesting. ,,Er is ontzettend veel gebeurd het afgelopen jaar. En daar kunnen we trots op zijn. Vooral omdat we de stad niet alleen maken. Dat doen we samen met inwoners en organisaties,” aldus wethouder Pieter Meekels (financiën).  ,,En in de komende tijd noopt de financiële situatie nog meer om samen de schouders te zetten onder de ontwikkeling van onze gemeente.”

Het voordelige resultaat van 1,6 miljoen euro komt vooral door minder grote tegenvallers in het sociaal domein (lagere kosten WWB, hogere Buig-subsidie van het rijk, overschotten bij enkele WMO-onderdelen). Daar staat overigens een tekort bij de Jeugdzorg tegenover.

Andere opvallende zaken in de Jaarrekening zijn minder uitgaven doordat projecten later startten en een voordeel bij het Centrum Jeugd en Gezin van ruim drie ton. Tegenvallers in 2017 werden onder meer genoteerd bij evenementen waar twee ton meer werd uitgegeven dan begroot.

In het raadsvoorstel over de Jaarrekening wordt ook vooruit gekeken naar het resultaat in het lopende jaar. De al eerder gegeven winstwaarschuwing blijft volgens wethouder Meekels onverkort van kracht. Een sanering bij vastgoed en in het sociaal domein, onzekerheid over het realiseren van aangekondigde ombuigingen en effecten uit het interbestuurlijk programma zijn ontwikkelingen die niet bevorderlijk zijn voor het boeken van een positief resultaat. ,,Er zullen keuzes gemaakt moeten worden om een grotere bijdrage te leveren aan het gezond maken van de financiën van Sittard-Geleen.”

De gemeenteraad bespreekt de Jaarrekening samen met de eerste programmarapportage 2018 in zijn vergadering van 4 en 5 juli aanstaande.

Uitgelicht