Tweedaagse verdiepingssessie Energietransitie, innovatie & arbeidsmarkt

Op dinsdag 28 en woensdag 29 mei gaan maatschappelijke partners en ondernemers samen met medewerkers van de gemeente aan de slag met de onderwerpen energietransitie, innovatie en arbeidsmarkt. Dit gebeurt dinsdag in het stadskantoor en op de Markt in Sittard en woensdag op de Brightlands Chemelot Campus in Geleen.

Samen Duurzaam

Sámen werken aan een duurzame en gezonde gemeente. Dat is waar het gemeentebestuur deze coalitieperiode de schouders onder zet. Vorig jaar spraken we met onze bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwoners over de hoofdlijnen uit het coalitieakkoord. We onderzochten welke maatschappelijke opgaven zij samen met ons willen oppakken. Deze opgaven hebben we benoemd en verkend. Nu is het tijd om samen de handen uit de mouwen te steken. Dat doen we op een innovatieve manier.

Energietransitie, innovatie & arbeidsmarkt

We starten op 28 en 29 mei met een tweedaagse verdiepingssessie voor ondernemers en maatschappelijke partners. We gaan dan aan de slag met onze opgaven op het gebied van energietransitie, innovatie en arbeidsmarkt. Onder begeleiding van de Brightlands Innovation Factory ontwikkelen we nieuwe inzichten. Deze inzichten leiden vervolgens tot ca. 20 vernieuwende ideeën, waarvan we een aantal verder gaan uitwerken. Het eigenaarschap blijft bij de maatschappelijke partners. De rol van de gemeente kan per idee verschillen.

In het najaar volgen nog twee verdiepingssessies voor de thema’s gezondheid, jeugd, wonen & leven en voor identiteit en imago.

Innovatief

De methode die we tijdens de verdiepingssessies hanteren is innovatief, zowel qua samenwerking als de manier waarop inzicht komt in nieuwe perspectieven en mogelijke oplossingen. We worden daarbij begeleid door deskundigen van Brightlands Innovation Factory. Zij begeleidden reeds vele start-ups tot succesvolle bedrijven.

Meer info

Meer weten over 'Samen Duurzaam'? Kijk op www.samenduurzaaminsittardgeleen.nl