Laatste nieuws RSS icoon

 • Belangrijk nieuws eigen bijdrage Wmo

  Ontvangt u een voorziening of ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van onze gemeente? Bijvoorbeeld voor huishoudelijke hulp, woningaanpassing, vervoer of begeleiding? Dan betaalt u hiervoor sinds 1 januari een eigen bijdrage van €19,- per maand. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) int deze bijdrage voor alle gemeenten.

 • Coronacrisis beïnvloedt gemeentelijk reilen en zeilen

  Persbericht I Sittard-Geleen, 5 juni 2020 – Met een tevreden gevoel kijkt het college van B&W van Sittard-Geleen terug op het jaar 2019. Door strikte begrotingskaders te hanteren is het financieel perspectief van de gemeente flink verbeterd. Niet alleen was er in 2019 een overschot van 1,9 miljoen euro, maar de provincie besloot op basis van het gevoerde financieel beleid om de gemeente de toezichtvorm voor 2020 te versoepelen. Toch is het college er zich terdege van bewust dat al het goede nieuws van 2019 in het niet valt bij de gebeurtenissen die Nederland en de rest van wereld inmiddels geruime tijd in zijn greep houden en die ook zijn weerslag hebben op en in onze eigen gemeenschappen in Sittard-Geleen.

 • Voorstel nieuwe school- en sportlocatie Grevenbicht-Obbicht naar raad

  Persbericht I Sittard-Geleen, 4 juni 2020 – Het college van B&W van Sittard-Geleen vraagt de gemeenteraad om akkoord te gaan met de bouw van een onderwijs- en sportvoorziening in het Middengebied van Grevenbicht en Obbicht en hiervoor afgerond tien miljoen euro beschikbaar te stellen.

 • Digitale presentatie jaarrekening 2019 en tweede programmarapportage 2020

  Vanaf donderdag 4 juni 19.00 uur is de digitale presentatie jaarrekening 2019 en 2e programmarapportage 2020 op de website van Sittard-Geleen beschikbaar.

 • Sittard-Geleen anticipeert op hogere aanvraag bijstandsuitkering

  04 juni 2020

  Persbericht I Sittard-Geleen, 4 juni 2020 – Sinds medio maart is het aantal aanvragen voor een uitkering verdubbeld ten opzichte van 2019. Dat blijkt uit de cijfers van het gemeentelijke uitkeringsbestand, die laten zien dat autonome ontwikkelingen, zoals de Coronacrisis, van grote invloed zijn op de hoogte van het aantal mensen dat aangewezen is op een bijstandsuitkering. Sittard-Geleen heeft haar dienstverlening aangepast om de nieuwe instroom van aanvragers voor een bijstandsuitkering op te kunnen pakken. Daarmee vergroten we de kansen op een nieuwe werkplek.