Laatste nieuws

 • Bergerweg, Sittard

  In het weekend van 18-8 is één weghelft afgesloten voor alle verkeer. Dan wordt nieuw asfalt aangebracht. Er is altijd verkeer mogelijk in beide richtingen. Houd u rekening met verkeershinder tijdens dit weekend.

 • Sittard. Genieten voorop’ campagne van start in Duitsland

  Persbericht Sittard-Geleen, 17 augustus 2017 – Sinds kort rijdt een lijnbus met de campagne ‘Sittard. Genieten voorop’ in het Duitse achterland van Sittard. De campagne heeft als doel meer Duitse bezoekers naar de historische binnenstad van Sittard te trekken. De campagne is een samenwerking tussen Gemeente Sittard-Geleen en Centrummanagement Sittard.

 • Actualisatie Horecavisie Sittard-Geleen

  Persbericht Sittard-Geleen, 16 augustus 2017 - Het college van B&W heeft onlangs de ontwerp Horecavisie voor Sittard-Geleen vastgesteld. Het is een actualisatie van de Horecavisie uit 2010 die onderdeel uitmaakt van de door de raad in 2010 vastgestelde integrale Horecanota. De Horecavisie dient als richtinggevend kader voor de uitwerking van de plannen voor verbetering en stimulering van het horeca-aanbod en de besluitvorming over nieuwe horeca-initiatieven.

 • Beleidsregel ‘Compensatie bij kleine bouwinitiatieven’

  Wilt u als particulier een nieuwe woning bouwen, dan kan dat alleen onder strikte voorwaarden. Die zijn vastgelegd in de nieuwe beleidsregel ‘Compensatie bij kleine woningbouwinitiatieven’.

 • Vakantieperiode: ben extra alert op inbraak!

  Gaat u met vakantie? Zorg dan dat uw woning er bewoond uitziet. Inbrekers werken namelijk gewoon door en profiteren van uw afwezigheid.

Uitgelicht