Laatste nieuws RSS icoon

 • Coronavirus - veelgestelde vragen voor inwoners

  02 maart 2021

  Antwoorden op de veelgestelde vragen rondom het coronavirus.

 • Toekomstvisie op 25 maart in de gemeenteraad

  Persbericht I Sittard-Geleen, 5 maart 2021 - De raad van Sittard-Geleen behandelt op 25 maart de Toekomstvisie 2030. De leden van De Ronde hebben een positief advies gegeven. Met de raadsbehandeling wordt een belangrijke stap gezet in een intensief proces dat ruim één jaar geleden begon en waarbij de complete stad betrokken is en blijft.

 • Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

  Met ingang van 1 juli 2021 moeten alle verenigingen en stichtingen in Nederland voldoen aan de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr). De wet is bedoeld om het bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. De wet is er ook om te voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen of stichtingen schaden.

 • Nieuwe aanpak verkeerseducatie: de verkeersactieve school

  Verkeerseducatie in Limburg zag er ruim twintig jaar nagenoeg hetzelfde uit. Met ingang van het nieuwe schooljaar gaat het roer echter om en wordt verkeerseducatie in het Limburgse basis- en voortgezet onderwijs anders georganiseerd. De Provincie Limburg, ROVL en de 31 Limburgse gemeenten willen met samen met scholen kwalitatief goede verkeerseducatie structureel borgen en efficiënter inrichten.

 • Coronamaatregel: geen reclame- en precariobelasting in 2021

  03 maart 2021

  Persbericht I Sittard-Geleen, 3 maart 2021 – Sittard-Geleen gaat dit jaar geen reclame- en precariobelasting heffen. Een deel van de ondernemers in de gemeente die getroffen worden door de gevolgen van de coronamaatregelen krijgen op deze manier iets meer financiële armslag. Centrummanagement wordt dit jaar gefinancierd via het coronafonds.