Stand van zaken onderzoek breedplaatvloeren binnen de gemeente

Persbericht -Sittard-Geleen, 14 november 2017- De gemeente heeft een inventarisatie gemaakt van gebouwen waar breedplaatvloeren zijn toegepast en die mogelijk een onveilige vloerconstructie kunnen hebben. Het gaat in onze gemeente om negen gebouwen van verschillende aard die voor een onderzoek in aanmerking komen. Inmiddels is bekend dat de onderzoeksresultaten bij drie panden geen aanleiding geven tot het nemen van nadere maatregelen. Bij vijf panden is het onderzoek nog lopend. In een deel van de bibliotheek in Ligne en de daar onderliggende parkeergarage adviseert een ingeschakeld ingenieursbureau tijdelijke ondersteuning aan te brengen, in afwachting van de uitkomsten van het aanvullende onderzoek.  Dit is conform het stappenplan dat het ministerie vorige maand heeft opgesteld, na het deels instorten van een parkeergarage bij Eindhoven Airport.

Tijdelijke ondersteuning

Voor de bibliotheek in Ligne en de onderliggende parkeergarage adviseert het ingeschakelde ingenieursbureau IMd om in afwachting van verder onderzoek wel op korte termijn een tijdelijke ondersteuning aan te brengen. Dit aanvullende onderzoek zal verder uitwijzen of de tijdelijke maatregel omgezet moet worden in een permanente maatregel. Daarnaast is in andere delen van het zuidblok (waarin ook de bibliotheek is gevestigd) nog onderzoek in uitvoering.

Brief Ministerie

Op 10 oktober heeft de gemeente een brief ontvangen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken waarin gemeenten wordt opgedragen een inventarisatie van mogelijk onveilige vloerconstructies te maken en zo nodig te controleren aan de hand van een stappenplan.

Uitgelicht