Uitspraak rechtbank inzake geschil Ligne

Persbericht Sittard-Geleen, 9 november 2017 – De rechtbank heeft de door Bouwontwikkeling Zuid ingestelde vorderingen afgewezen. Met deze vorderingen beoogde Bouwontwikkeling Zuid de gemeente te verplichten tot huur van commerciële ruimten in het project.

De kern van het geschil tussen de gemeente en Bouwontwikkeling Zuid betrof de vraag of de gemeente gehouden is 5.000 vierkante meter winkelruimte in Ligne te huren voor de duur van 10 jaar onder “marktconforme” voorwaarden. De rechtbank heeft geoordeeld dat de gemeente géén bindende toezegging heeft gedaan tot huur van vloeroppervlak. Dit blijkt volgens de rechter ook uit de gevoerde correspondentie.

Tussen de gemeente en Bouwontwikkeling Zuid zijn in het verleden verschillende overeenkomsten tot stand gekomen voor de ontwikkeling en realisatie van het project Ligne. Onderdeel van dit project is de realisatie van commerciële voorzieningen door Bouwontwikkeling Zuid. Op grond van de overeenkomsten is Bouwontwikkeling Zuid verplicht de commerciële ruimten voor eigen rekening en risico te verhuren.

Uitgelicht