Ronde over de centrale onderwijs- en sportvoorziening Grevenbicht-Obbicht

Donderdag 11 oktober stond de Ronde van de gemeenteraad in het teken van de centrale onderwijs- en sportvoorziening Grevenbicht-Obbicht.

Al geruime tijd wordt gewerkt aan het plan om tussen Grevenbicht en Obbicht, in de buurt van de supermarkt, een nieuwe school en sportvelden te realiseren. De raad heeft in 2017 een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld, waarmee allerlei onderzoeken naar deze centrale onderwijs- en sportvoorziening kunnen worden betaald.

Op uitnodiging van raadslid Marcel Claessens konden betrokken partners en inwoners van beide dorpen op 11 oktober hun mening geven over de voorgenomen plannen. Enerzijds om nieuwe raadsleden te informeren over het dossier. Anderzijds om een beeld te krijgen van het draagvlak voor deze centrale voorziening.

Zeventien mensen maakten van de gelegenheid gebruik om de aanwezige raads- en burgerleden te informeren over hun standpunten. Naast de betrokken basisschool en de voetbal- en tennisvereniging namen ook vertegenwoordigers van andere verenigingen, dorpsplatforms, belangenverenigingen en bewoners het woord.

Een motie om alle mogelijke varianten voor een centrale onderwijs- en sportvoorziening in Grevenbicht-Obbicht opnieuw te onderzoeken, is op 25 oktober door de gemeenteraad verworpen. De variant voor het middengebied wordt verder uitgewerkt.

Hoe nu verder

Dit betekent dat nu een aantal onderzoeken uitgevoerd worden (flora en fauna, Milieu Effect Rapportage, archeologie en externe veiligheid). Op basis van de onderzoeksresultaten wordt een voorontwerp bestemmingsplan opgesteld, waarover inspraak wordt georganiseerd. Ook wordt gestart met de onderhandelingen voor de grondverwerving.

Volgens de huidige planning komt het plan in de loop van 2019 weer in de gemeenteraad aan de orde, waarbij zowel over het bestemmingsplan als de financiën besloten wordt.

Lees hier het verslag van deze Ronde, zie onderdeel 12, Notulen raad/besluitenlijsten en verslagen rondes: Verslag Ronde Raadzaal 11 oktober 2018.docx

Uitgelicht