Hoe werd onze jeugdhulp in 2020 ervaren?

Kinderen en jongeren moeten gezond kunnen opgroeien in een veilige omgeving. De gemeente is sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor hulp aan kinderen tot 18 jaar (jeugdhulp). De gemeente is verplicht om door middel van een onderzoek de ervaring van ouders en jeugdigen met de uitvoering van jeugdhulp te onderzoeken.

In april is onderzoek gedaan naar de ervaringen over de ontvangen jeugdhulp in 2020. De resultaten van het onderzoek zijn bekend.

Vaker meten van ervaringen

In het najaar van 2021 start de gemeente met het ‘Continu Cliëntervaringsonderzoek Jeugd’. Dit onderzoek voeren we samen met BMC uit. Continu onderzoek betekent dat ouders en jeugdigen op twee momenten tijdens het hulpverleningstraject gevraagd wordt naar hun ervaringen. Ouders en jeugdigen ontvangen een vragenlijst per brief of e-mail. Met de uitkomsten van het onderzoek verbetert de gemeente de kwaliteit van de uitvoering en het beleid. 

Contact

Neem bij vragen contact op met Team Jeugd via telefoonnummer 14 046 of stuur een e-mail naar jeugd@sittard-geleen.nl.