Raadsavond 11 oktober

De eerstvolgende raadsavond van de gemeente Sittard-Geleen is op donderdag 11 oktober vanaf 18.30 uur. De volgorde van behandeling van de stukken in de Maaszaal is aangepast.

Na een vragenhalfuurtje vinden van 19.00 tot 21.00 uur de Ronde-vergaderingen plaats. De volgorde van behandeling van de stukken in de Maaszaal is aangepast. Deze is als volgt:

  • 19:00-19:50 uur Rondevoorstel “ontwerp omgevingsvergunning Bastion Hotel Geleen (tweede termijn):
  • 19:50-20:30 uur Verlaging rentetarieven Kredietbank Zuid-Limburg
  • 20:30-21:00 uur Rondevoorstel 2e kwartaalrapportage Sociaal Domein

De gemeenteraad vergadert vervolgens van 21.30 tot 22.30 uur.

 

Uitgelicht