Noodopvang sluit volgens afspraak op 8 december

Persbericht I Sittard-Geleen, 7 december 2021 – Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) heeft laten weten dat de vluchtelingen die worden opgevangen in de noodopvang in voormalig zorgcentrum De Baenje op woensdag 8 december vertrekken naar het asielzoekerscentrum in Delfzijl.

Dat betekent dat de noodopvang, die sinds 11 november in gebruik was, dichtgaat. Dat was afgesproken met het COA. De 32 mensen die in het voormalig zorgcentrum zijn opgevangen, gaan naar een regulier asielzoekerscentrum, in afwachting van de asielprocedure. Daar kunnen ze gebruik maken van de expertise en faciliteiten van het COA. Kinderen kunnen daar onderwijs krijgen en voor volwassenen zijn er diverse programma’s en trainingen. 

“Dat is meer dan een noodopvang kan bieden, zegt burgemeester Hans Verheijen. “Onze hoop is dat iedereen snel duidelijkheid krijgt over hun toekomst in Nederland. De afgelopen drie-en-een-halve week waren erg bijzonder. Met hulp van velen is deze groep mensen in nood een warme en veilige plek geboden waar ze tot rust konden komen na een lange en moeilijke reis. Ik ben trots op wat we hier hebben neergezet. De reacties en de hulp die is geboden, waren hartverwarmend.”