Opvang van Oekraïense vluchtelingen

Sittard-Geleen heeft tot 23 juni 2022 Sportcomplex Glanerbrook ingericht als eerste opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen. Vanaf deze datum is de eerste opvang gesloten en worden alle vluchtelingen op een andere plek opgevangen zodra ze in Zuid-Limburg aankomen.

Veiligheidsregio Zuid-Limburg werkt samen met de Zuid-Limburgse gemeenten om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Vluchtelingen die in Sittard-Geleen verblijven, hebben voor de middellange en lange termijn een woning toegewezen gekregen. Binnen onze gemeente zijn ook gastgezinnen waar Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen. De gemeente Sittard-Geleen communiceert met deze gastgezinnen, maar de opvang valt onder eigen verantwoordelijkheid.

Kunnen vluchtelingen uit Oekraïne zich inschrijven bij de gemeente Sittard-Geleen?

Personen met de Oekraïense nationaliteit kunnen worden ingeschreven in de BRP bij de gemeente waar zij (tijdelijk) verblijven. 

Worden vluchtelingen opgevangen in Sittard-Geleen?

Vluchtelingen worden opgevangen op verschillende locaties in Sittard-Geleen waar zij langere tijd kunnen verblijven. 

Krijgen de Oekraïense vluchtelingen begeleiding vanuit de gemeente? 

Als vluchtelingen uit Oekraïne zich melden, informeren we hen over hoe de opvang in Nederland geregeld is en waar zij heen kunnen. In het geval dat er een specifieke hulpvraag is kijken we wat nodig is om hen verder te helpen. Denk daarbij aan het aanvragen van leefgeld, bespreken van sociaal maatschappelijke onderwerpen en het wegwijs maken in regelgeving. Daarbij wordt nauw samengewerkt met andere organisaties zoals Vluchtelingenwerk.

Afspraken over het leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen uit particuliere gastgezinnen

Oekraïense vluchtelingen die bij gastgezinnen verblijven, hebben recht op leefgeld zodra zij staan ingeschreven bij Burgerzaken op het adres van het gastgezin. Zodra de vluchtelingen staan ingeschreven, benadert het Regieteam Oekraïne het gastgezin proactief om afspraken te maken over het verstrekken van het leefgeld. Zij ontvangen het leefgeld met terugwerkende kracht naar datum van inschrijving in het GBA (Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens).
 
Oekraïense vluchtelingen die in gemeentelijke opvanglocaties verblijven, worden door het Regieteam proactief benaderd over hun recht op leefgeld. De gemeente regelt het leefgeld voor deze vluchtelingen direct na aankomst.

Ontvangen van leefgeld door Oekraïense vluchtelingen

Vluchtelingen die nog geen Nederlandse bankrekening hebben, krijgen via de gemeente een prepaid betaalpas waar het leefgeld naartoe wordt overgemaakt. Met deze BNG Bank betaalpas en een persoonlijk toegewezen pincode, kunnen Oekraïense vluchtelingen pinnen bij een geldautomaat en in winkels. Het is niet mogelijk om betalingen van derden op deze BNG prepaid betaalpas te ontvangen of geld naar derden over te maken.
 
Zodra vluchtelingen een Nederlandse bankrekening openen, is het de bedoeling dat ze dit doorgeven aan regieteam_oekraine@sittard-geleen.nl incl. de tenaamstelling van de rekening. Vanaf de eerstvolgende betaling wordt het leefgeld overgemaakt op de Nederlandse bankrening. De BNG prepaid betaalpas is dan niet meer te gebruiken.
 
Zodra de vluchteling staat geregistreerd bij het regieteam van de gemeente Sittard-Geleen, ontvangt hij het leefgeld automatisch elke maand. Er is geen extra aanvraag voor leefgeld nodig.

Onderwijs Oekraïense vluchtelingen

Inmiddels zijn er al de nodige scholingsmogelijkheden voor minderjarige vluchtelingen. Indien u een leerling wilt aanmelden, kan dit door het sturen van een e-mail naar regieteam_oekraine@sittard-geleen.nl, onder vermelding van voor- en achternaam en leeftijd van de minderjarige vluchteling.