Opvang van Oekraïense vluchtelingen

In de gemeente Sittard-Geleen is het sportcomplex Glanerbrook de eerste opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen.

Veiligheidsregio Zuid-Limburg werkt samen met de Zuid-Limburgse gemeenten om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. In de gemeente Sittard-Geleen is het sportcomplex Glanerbrook de eerste opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen. Zodra zij in Zuid-Limburg aankomen, worden zij direct in Glanerbrook opgevangen. Zij krijgen hier ook de eerste levensbehoeften aangeboden. In Glanerbrook verblijven zij een aantal dagen, waarna ze dan een verblijf krijgen toegewezen voor de middellange en lange termijn. Binnen onze gemeente zijn ook gastgezinnen waar Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen. De gemeente Sittard-Geleen communiceert met deze gastgezinnen, maar de opvang valt onder eigen verantwoordelijkheid.

 

Kunnen vluchtelingen uit Oekraïne zich inschrijven bij de gemeente Sittard-Geleen?

Personen met de Oekraïense nationaliteit kunnen worden ingeschreven in de BRP bij de gemeente waar zij (tijdelijk) verblijven. 

Worden vluchtelingen opgevangen in Sittard-Geleen?

Er is op dit moment een doorstroomlocatie ingericht in LACO Glanerbrook. Verder worden er vluchtelingen opgevangen op verschillende locaties in Sittard-Geleen waar zij langere tijd kunnen verblijven. 

Krijgen de Oekraïense vluchtelingen begeleiding vanuit de gemeente? 

Als vluchtelingen uit Oekraïne zich melden informeren we hen over hoe de opvang in Nederland geregeld is en waar zij heen kunnen. In het geval dat er een specifieke hulpvraag is kijken we wat nodig is om hen verder te helpen. Denk daarbij aan het aanvragen van leefgeld, bespreken van sociaal maatschappelijke onderwerpen, doorstromen vanuit LACO Glanerbrook en het wegwijs maken in regelgeving. Daarbij wordt nauw samengewerkt met andere organisaties zoals Rode Kruis, GGD en Vluchtelingenwerk.