Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen 2019

Op woensdag 20 maart 2019 vinden er in Nederland verkiezingen plaats. U kunt dan kiezen voor de leden van Provinciale Staten. Ook mag u stemmen voor de leden van het algemeen bestuur van het Waterschap Limburg.

Stemmen

U krijgt uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen op uw huisadres een uitnodiging om te stemmen: een stempas. Let op! U ontvangt een stempas(sen) van ons als u op 4 februari 2019 in onze gemeente staat ingeschreven. Staat u na 4 februari bij ons ingeschreven, dan krijgt u een stempas(sen) van uw oude gemeente en dient u daar te stemmen. Of, u zet deze stempas in de oude gemeente om in een kiezerspas. 
Uiterlijk 4 dagen voor de stemming krijgt u de kandidatenlijst thuisbezorgd.

De voorwaarden om te mogen stemmen voor de Provinciale Staten (het actief kiesrecht) zijn:
  • de kiezer heeft de Nederlandse nationaliteit
  • is 18 jaar of ouder
  • is niet uitgesloten van het kiesrecht
  • verder moet een kiesgerechtigde wonen in de provincie waarvoor de verkiezing plaatsvindt.

De voorwaarden om te mogen stemmen voor het Waterschap Limburg (het actief kiesrecht) zijn:

  • de kiezer heeft de Nederlandse nationaliteit
  • EU-burgers als niet-Nederlanders met een geldige verblijfsvergunning (onafhankelijk van de duur van hun verblijf in Nederland) mogen stemmen voor de Waterschapsverkiezing
  • is 18 jaar of ouder
  • is niet uitgesloten van het kiesrecht.

Contact

Voor meer informatie kunt u terecht bij team Verkiezingen.

Telefoonnummer: 14046
E-mail: verkiezingen@sittard-geleen.nl

 

 

 

 

Uitgelicht