Verkiezingen

Op 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Ook kunt u stemmen in een raadgevend referendum over de vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), ook wel sleepwet.

Op deze website leest u meer over:

Wie mag stemmen?

Om een stem uit te kunnen brengen bij de gemeenteraadsverkiezingen moet u 18 jaar of ouder zijn. U moet op 5 februari 2018 (dag van kandidaatstelling) in de gemeente wonen waarvoor de verkiezing is. Het is niet nodig dat u de Nederlandse nationaliteit hebt om te mogen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Niet-EU-inwoners die minimaal 5 jaar legaal in Nederland zijn, mogen ook stemmen.

Om te mogen stemmen bij een raadgevend referendum moet u wel de Nederlandse nationaliteit hebben. Ook moet u 18 jaar of ouder zijn, en niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.

Stempas beschadigd, kwijt of niet ontvangen? Vraag een nieuwe stempas aan

Uiterlijk 7 maart 2018 krijgt iedereen die kiesgerechtigd is een stempas thuisgestuurd voor de gemeenteraadsverkiezing en/of het referendum.

Hebt u geen stempas ontvangen? Of is uw stempas kwijt of beschadigd? Vraag dan na 7 maart 2018 een nieuwe stempas aan.

Waar kunt u stemmen?

U mag op elk stembureau in de gemeente Sittard-Geleen uw stem uitbrengen. Op uw stempas staat het adres van een stembureau bij u in de buurt. U bent niet verplicht om daar te stemmen.

Stemmen in een andere gemeente (kiezerspas)

Voor de gemeenteraadsverkiezingen kunt u alleen stemmen in uw eigen woongemeente. Een kiezerspas aanvragen is niet mogelijk.

Voor het referendum kunt u wel een kiezerspas aanvragen. U mag namelijk in elke gemeente in Nederland stemmen. U kunt de kiezerspas vanaf 5 februari 2018 aanvragen.  

Iemand machtigen om voor u te stemmen (volmacht)

Kunt u niet zelf stemmen? Dan kunt u met een volmacht iemand machtigen om voor u te stemmen. Zowel u als diegene die voor u wilt stemmen moet in de gemeente Sittard-Geleen woonachtig en kiesgerechtigd zijn.

Stemmen vanuit het buitenland

Voor de gemeenteraadsverkiezingen kunt u alleen stemmen in uw eigen woongemeente. Stemmen vanuit het buitenland is niet mogelijk.

Voor het referendum kunt u wel vanuit het buitenland stemmen. U moet zich dan registreren als kiezer in het buitenland.

 


Hulp en contact

Voor meer informatie kunt u terecht bij team Verkiezingen.

Telefoonnummer: 14046
E-mail: verkiezingen@sittard-geleen.nl