Stemmen Europees Parlement niet-Nederlandse inwoners

Inwoners van Nederland die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, maar wel EU-burger zijn, mogen stemmen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement.

Onderdanen van andere lidstaten van de Europese Unie die in Nederland wonen, mogen hun stem uitbrengen (actief kiesrecht) voor de verkiezing van het Europees Parlement. Hierbij is van belang dat: 

  • men op de dag van de kandidaatstelling officieel – volgens de BRP (basisregistratie personen)  – in Nederland woont
  • men zich laat registreren bij de gemeente met een Y-32 formulier
  • men niet is uitgesloten van kiesrecht, hetzij in Nederland, hetzij in de lidstaat waarvan men onderdaan is

Vul het Y-32 formulier in en stuur het samen met een kopie van uw legitimatiebewijs naar:
Gemeente Sittard-Geleen
T.a.v.: Verkiezingen
Postbus 18
6133 AA  Sittard

Of scan het ingevulde formulier met een kopie van uw legitimatiebewijs per e-mail naar: verkiezingen@sittard-geleen.nl

De gemeente moet uw schriftelijk verzoek op uiterlijk 9 april 2019 hebben ontvangen. Houd er rekening mee dat de post er soms een paar dagen over kan doen.

Uitgelicht