Onderhoud monumenten

Sittard-Geleen kent een grote rijkdom aan monumenten. Dit cultuurhistorisch erfgoed willen we koesteren en behouden. De oude materialen en constructies van monumenten zijn echter gevoelig voor schade en vergen goed en deskundig onderhoud. Als gemeente willen we eigenaren van monumenten daar graag bij helpen. Daarom hebben we een collectief abonnement afgesloten met Monumentenwacht Limburg. We leggen graag uit welke voordelen dat voor u oplevert.

Sittard-Geleen kent een grote rijkdom aan monumenten. Dit cultuurhistorisch erfgoed willen we koesteren en behouden. De oude materialen en constructies van monumenten zijn echter gevoelig voor schade en vergen goed en deskundig onderhoud. Als gemeente willen we eigenaren van monumenten daar graag bij helpen. Daarom hebben we een collectief abonnement afgesloten met Monumentenwacht Limburg. We leggen graag uit welke voordelen dat voor u oplevert.

Collectief abonnement

Het collectieve abonnement op Monumentenwacht Limburg is gratis voor eigenaren en gaat in op 1 september 2017. Vanaf dat moment kunt u tegen gereduceerd tarief (€ 35,- per uur i.p.v. € 85,- per uur) een inspectie laten uitvoeren van uw pand. Deze inspectie gebeurt door ervaren vakmensen met veel kennis van historische gebouwtechnieken en –materialen. Tijdens de inspectie verrichten zij meteen eenvoudige, maar belangrijke herstel- en onderhoudswerkzaamheden voor u. Zoals het schoonmaken van verstopte goten en afvoeren. Na de inspectie ontvangt u een rapport met een compleet beeld van de bouwtechnische staat van uw pand en te plegen onderhoud op de korte en langere termijn.

Gevelonderzoek

Verder voert Monumentenwacht Limburg in de gele gemeente een zogenaamd ‘gevelonderzoek’ uit. Medewerkers van Monumentenwacht fotograferen hiervoor de gevelaanzichten van uw pand. Zo kunnen we globaal de algemene staat opnemen van alle Sittard-Geleense monumenten. De foto-opnames voor het gevelonderzoek worden gemaakt vanaf september 2017. Medewerkers van Monumentenwacht Limburg zijn duidelijk herkenbaar aan hun werkkleding en in het bezit van een personeelspas!

Meer informatie

Uitgebreide informatie over Monumentenwacht Limburg en hun werkzaamheden vindt u op de website van Stichting Monumentenwacht Limburg.

Omgevingsvergunning

Voor gewoon onderhoud hoeft u geen vergunning aan te vragen, zolang het uiterlijk van het interieur of van de buitenkant van het monument niet verandert. Voorbeelden zijn:

  • bijhouden van het schilderwerk in dezelfde kleur
  • uitvoeren van kleine reparaties met de oorspronkelijke materialen

Bij verbouwen, herstellen of aanpassen van een monument heeft u misschien wel een vergunning nodig. Bijvoorbeeld als het uiterlijk van het interieur of van de buitenkant verandert. Voorbeelden zijn:

  • wijzigen van de kleur van waardevolle kozijnen
  • nieuw invoegen van een hele gevel
  • gevelreiniging
  • vernieuwen van de dakpannen
  • verwijderen (slopen) van oorspronkelijke tussenmuren of delen van vloeren/plafonds

Meer informatie vindt u op onze website.

Subsidieregeling monumenten en klein erfgoed

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een subsidie vanuit de gemeentelijke Subsidieregeling monumenten en klein erfgoed 2015, kijkt u dan op onze website.