Dodenherdenkingen

Op 4 mei staan wij samen stil bij 75 jaar vrijheid en herdenken wij de oorlogsslachtoffers. Hierbij wordt rekening gehouden met de maatregelen die nodig zijn om het coronavirus onder controle te krijgen.

Om deze reden zullen dit jaar op de diverse herdenkingslocaties binnen onze gemeente geen openbare 4 mei-herdenkingen plaatsvinden.

Herdenken vindt dit jaar door de omstandigheden vooral vanuit huis plaats. Daarom verzoekt het Nationaal Comité 4 en 5 mei aan heel Nederland om op 4 mei de vlag thuis de hele dag halfstok te hangen, ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers. Ook de gemeente wil alle inwoners oproepen om zoveel mogelijk thuis te blijven en de coronamaatregelen in acht te houden.

Gezamenlijke herdenking drie gemeentes

Er vindt een gezamenlijke herdenkingsplechtigheid plaats van gemeenten Beek, Stein en Sittard-Geleen. Ook deze herdenking vindt plaats zonder publiek. Burgemeester Van Basten-Boddin van gemeente Beek, burgemeester Leurs-Mordang van gemeente Stein en burgemeester Verheijen nemen afwisselend elk een deel van de toespraak voor haar/zijn rekening. Van deze toespraken zijn opnames gemaakt en de gezamenlijke toespraak is aangeboden aan Bie Os. De streekomroep zal de herdenkingsplechtigheid op 4 mei om 19:45 uur uitzenden.

Ziggo: kanaal 41
KPN: kanaal 1405
Of online via www.bieos-omroep.nl/live-tv

Online herdenkingen

Er zijn diverse burgerinitiatieven voor ‘online-herdenkingen’ op 4 en 5 mei die via social media worden gedeeld.

Onder andere wordt door dhr. René Haustermans in een documentaire voor een breed publiek en aan de hand van persoonlijke verhalen verschillende manieren van herdenken belicht. Burgemeester Verheijen zal in deze documentaire spreken bij het oorlogsmonument op de Markt in Sittard. De uitzending van deze documentaire is op 4 mei bij L1 om 18:00 uur, 19:00 uur en 21:00 uur.

Op initiatief van verschillende organisaties is een online herdenking gemaakt voor 4 en 5 mei. De burgemeester heeft voor deze online herdenking het openingswoord gesproken. De herdenking wordt digitaal en via social media verspreid via de websites en facebookpagina’s van de samenwerkende organisaties te weten; Stichting ‘Zitterd Same’, Ziekenhuis Omroep Sittard, Erfgoedcentrum De Domijnen, Stichting Behoud Franse Klooster Sittard, CV De Narre Euverhaove, Werkgroep Oranjefeesten Overhoven, Kinderkoor ‘The Voices of Kids’, Stichting ‘Leif en Leid’ Overhoven en Parochie H. Hart Overhoven. Aan de ouderen in de wijk Overhoven die niet beschikken over een computer/internet en toch graag de herdenking willen zien, wordt kosteloos een DVD aangeboden.

De teksten van deze herdenking kunt u nalezen op: https://stichtingbehoudfranseklooster.nl/wp-content/uploads/boekje-video-herdenking-4-5-mei-2020.pdf

De Stichting 4 mei herdenking Geleen en Oud-strijders & militairen vereniging Geleen staan stil bij het thema van de herdenking dit jaar ‘Verhalen om nooit te vergeten’. In 2020 viert Nederland dat het 75 jaar geleden werd bevrijd. Op 4 mei worden de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van oorlogsgeweld sindsdien herdacht. Vrijheid is nog steeds niet vanzelfsprekend. Iedere generatie heeft eigen markeringspunten als het gaat om vrijheid. Voor de jeugdigen geldt dit voor het heden en voor de ouderen ligt dit meer in het verleden. Op 18 september 1944 eindigde de oorlog voor Sittard-Geleen, uiteindelijk eindigde de oorlog voor heel Nederland op 5 mei 1945. Verhalen om nooit te vergeten zijn terug te vinden via de website van de Stichting 4 mei herdenking Geleen en Oud-Strijders & militairen vereniging Geleen: oudstrijders-geleen.nl.

Herdenkingscomités

Tevens is het oorlogsmonument op de Bloemenmarkt in Geleen en het oorlogsmonument bij de Sluis in Born uitgekozen voor de actie van het Nationaal Comité 4 en 5 mei; ‘Doneer bloemen voor 4 mei’. Om toch echte bloemen te leggen bij de oorlogsmonumenten is het comité samen met Tikkie dit initiatief gestart. Meer informatie is te vinden via de website: https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/bloemen-leggen

Daarnaast legt de Stichting 4 mei Herdenking Born bloemen op de drie graven van de Engelse militairen in Born en op het graf van de Nederlandse militair in Buchten.

Bij gelegenheid van Dodenherdenking vindt op 4 mei, op initiatief van het Herdenkingscomité Sittard, op de algemene begraafplaats een aangepaste korte herdenkingsplechtigheid plaats (in zeer beperkt gezelschap zonder publiek). Namens het college is alleen de burgemeester aanwezig bij deze plechtigheid. Tijdens de herdenkingsplechtigheid zal de burgemeester namens het gemeentebestuur een krans leggen bij het oorlogsmonument. Bij het Joods Kerkhof zullen de namen van de Joodse slachtoffers worden voorgelezen. Op advies van het nationaal comité 4 en 5 mei is gekozen voor een herdenkingsplechtigheid overdag

.Trompettiste - Foto: Marc Schols

Podcast

Het Laagland uit Sittard neemt, zoals gebruikelijk, wederom deel aan Theater Na de Dam op de avond van de Nationale Dodenherdenking. Dit jaar bestaat de voorstelling uit een digitale variant in de vorm van een podcast. Vanaf 21.00 uur bent u uitgenodigd naar de podcast met als titel Radio Anders, te luisteren De podcast: zes Limburgse jongeren tussen de 12 en 18 jaar uit o.a. Sittard-Geleen verdiepten zich onder leiding van theatermaker Karlijn Hamer in de geschiedenis van Limburg ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Hun onderzoek vormt de basis voor Radio Anders, een podcast over het leven van Maria Andres en Trudy Habets, twee Limburgse bevrijdingskinderen met een zwarte Amerikaanse soldaat als biologische vader. Zij zijn de eersten met een afwijkende huidskleur in het witte katholieke Limburg. Hoe was het voor hen om hier op te groeien en hoe reageren de jongeren van nu op hun verhaal?

Vlaginstructie

Minister-President Rutte heeft een vlaginstructie opgesteld waaraan de gemeente gevolg zal geven. In afwijking van de algemene vlaginstructie voor 4 mei (vlag halfstok van 18.00 uur tot zonsondergang), hangt de Nederlandse vlag dit jaar op 4 mei eenmalig van zonsopgang tot zonsondergang halfstok.

De burgemeester heeft bepaald dat bij de oorlogsmonumenten binnen onze gemeente, waar normaal gesproken wordt gevlagd op 4 mei, ook dit jaar de Nederlandse vlag de hele dag halfstok hangt. Op 5 mei wordt de vlag uitgestoken als eerbetoon aan hen die ons 75 jaar geleden hebben bevrijd.

De locaties waar op 4 en 5 mei wordt gevlagd zijn de volgende:

  • Geleen; oorlogsmonument Bloemenmarkt
  • Sittard; oorlogsmonument algemene begraafplaats
  • Sittard; oorlogsmonument Markt
  • Born; oorlogsmonument bij de sluis
  • Obbicht-Graetheide; oorlogsmonument bij de brug
  • Obbicht; oorlogsmonument Langs de Beek
  • Grevenbicht; oorlogsmonument aan de Weidestraat

Bij deze oorlogsmonumenten wordt op 4 mei namens het gemeentebestuur een bloemstuk verzorgd.