Aangifte overlijden

Meestal doet de begrafenisondernemer aangifte van overlijden, maar nabestaanden kunnen dit ook doen. Als begrafenisondernemer kunt u online aangifte van overlijden doen. Dit doet u binnen 6 dagen na het overlijden in de gemeente waar het overlijden plaatsvond.

De volgende bijlagen zijn nodig voor de digitale aangifte:

  • verplicht: de overlijdensverklaring getekend door de (huis)arts die de dood geconstateerd heeft.
  • eventueel: de toestemmingsverklaring van de officier van justitie en/of de wilsbeschikking waaruit blijkt dat de overledene het lichaam ter beschikking stelt aan de wetenschap.
  • eventueel: het trouwboekje voor het bijwerken van gegevens overlijden

U krijgt bericht van de gemeente wanneer het verlof voor begraven of cremeren klaar ligt.

Aangifte overlijden door nabestaanden

Nabestaanden kunnen alleen in de Stadswinkel aangifte van overlijden doen. Maak hiervoor een afspraak

Kosten

Aangifte van overlijden is gratis. Als u een overlijdensakte aanvraagt moet u het tarief betalen van een Uittreksel Burgerlijke Stand.